دسته بندی آگهی ها

جدیدترین آگهی های استخدامی

در کارجوی جوان روزانه صدها آگهی استخدام درج می شود، برای دیدن آگهی های بیشتر صفحات دیگر را نیز ببینید. همچنین از دسته بندی های سایت می توانید برای دسترسی بهتر استفاده کنید. برای دسترسی به همه دسته بندی ها اینجا کلیک کنید.

 همچنین می توانید شغل یا مکان مورد نظر یا موارد دیگر را در ابزار زیر جستجو کنید.

استخدام دانشگاه شهید مدنی آذربایجان


جدول  مشاغل مورد نیاز عضو غیرهیات علمی (قرارداد کار معین ) دانشگاه شهید مدنی آذربایجانردیفعنوان شغلتعدادجنسیتمقطع تحصیلیشرایط احراز۱نگهبان۱ نفرمردکارشناسیدارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های  مدیریت دولتی – فناوری اطلاعات- علوم اجتماعی- علوم تربیتی- روانشناسی۲کارشناس ساختمان۱ نفرمرد/زنکارشناسی  ارشددارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته عمران سازه۳کارشناس تاسیسات برقی۱ نفرمردکارشناسی  ارشددارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد رشته  مهندسی برق قدرت۴کارشناس معماری۱ نفرمرد/زنکارشناسی  ارشددارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد رشته  مهندسی معماری۵مسئول دفتر (حوزه ریاست)۱ نفرمردکارشناسی  ارشددارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد  در یکی از رشته های اقتصاد نظری- مهندسی عمران – مدیریت اجرائی- حقوق خصوصی- علوم اجتماعی۶کارشناس امور بیمه و بازنشستگی۱ نفرمردکارشناسیدارا بودن مدرک تحصیلی در یکی از رشته های  مدیریت بیمه- امور بیمه- اقتصاد- فناوری اطلاعات۷کارشناس اموردانشجویی۱ نفرمرد/زنکارشناسی ارشددارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد  در یکی از رشته های مدیریت و برنامه ریزی در آموزش عالی-  مدیریت دولتی – مدیریت آموزشی۸کارشناس خدمات آموزشی۱ نفرمرد/زنکارشناسی ارشددارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد رشته  مدیریت و برنامه ریزی در آموزش عالی- تحقیقات آموزشی- برنامه ریزی آموزشی۹کتابدار۱نفرمرد/زنکارشناسدارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی  در یکی از رشته های علوم کتابداری و اطلاع رسانی- علم اطلاعات و دانش شناسی۱۰کارشناس خدمات آموزشی۱ نفرمرد/زنکارشناسی ارشددارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد  در یکی از رشته های مدیریت آموزشی- مدیریت و برنامه ریزی در آموزش عالی -روانشناسی تربیتی – برنامه ریزی درسی۱۱کارشناس اداری۱ نفرمردکارشناسیدارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی  در یکی از رشته های آمار- اقتصاد -مهندسی صنایع- فناوری اطلاعات۱۲ کارشناس فضای سبز۱نفرمردکارشناسیدارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی رشته مهندسی فضای سبز- مهندسی کشاورزی (باغبانی)- تکنولوژی تولیدات گیاهی(باغبانی)۱۳کارشناس آزمایشگاه شیمی۱ نفرمرد/زنکارشناسی ارشددارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد رشته  شیمی آلی –  شیمی فیزیک۱۴کارشناس آزمایشگاه شیمی۱نفرمرد/زنکارشناسی ارشددارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد رشته  شیمی – کاربردی۱۵کارشناس آزمایشگاه عمران۱ نفرمردکارشناسی ارشددارا بودن مدرک تحصیلی در یکی از رشته های کارشناسی ارشد رشته  عمران سازه-  عمران سازه های هیدرولیکی۱۶مددکار اجتماعی۱ نفرزنکارشناسی ارشددارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد  در یکی از رشته های مددکار اجتماعی- روانشناسی بالینی – روانشناسی عمومی- مشاوره و راهنماییبرای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *