دسته بندی آگهی ها

جدیدترین آگهی های استخدامی

در کارجوی جوان روزانه صدها آگهی استخدام درج می شود، برای دیدن آگهی های بیشتر صفحات دیگر را نیز ببینید. همچنین از دسته بندی های سایت می توانید برای دسترسی بهتر استفاده کنید. برای دسترسی به همه دسته بندی ها اینجا کلیک کنید.

 همچنین می توانید شغل یا مکان مورد نظر یا موارد دیگر را در ابزار زیر جستجو کنید.

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اراک

[ad_1]

خبر ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۰ – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت تحت پوشش، طبق مفاد ماده یک دستورالعمل اجرایی پذیرش و استخدام بهورز در نظر دارد از محل مجوزهای شماره ۱۳۶۶۵۸ مورخ ۲۶/ ۰۳/ ۱۳۹۹ و شماره ۱۵۱۶۰۹ مورخ ۲۷/ ۰۳/ ۱۳۹۸ و شماره ۱۳۶۸۳۹۹ مورخ ۰۷/ ۰۶/ ۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۸۱۲۴۹ مورخ ۰۳/ ۱۰/ ۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین مفاد بخشنامه شماره ۲۲۸۲/۱۰۱/د مورخ ۹/ ۹/ ۹۸ مدیر کل حوزه وزارتی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، تعداد ۵۸ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق امتحان توانمندی های عمومی ، مصاحبه و گزینش برای پذیرش در رشته شغلی بهورز به صورت پیمانی در محل های تعیین شده به شرح جداول ذیل استخدام نماید:
ثبت نام بصورت حضوری از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ لغایت پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ می باشد.

ردیف

نام شهرستان

نام خانه بهداشت

جنس

نوع سهمیه

۱

اراک

میچان

زن

آزاد

۲

طرمزد

زن

آزاد

۳

خرم آباد

مرد

آزاد

۴

ویسمه

مرد

آزاد

۵

ده نمک

مرد

آزاد

۶

قاسم آباد

زن

آزاد

۷

مشهد میقان

زن

آزاد

۸

مشهد میقان

مرد

آزاد

۹

ابراهیم آباد

مرد

آزاد

۱۰

رباط میل

مرد

آزاد

۱۱

میچان

زن

آزاد

۱۲

قلعه ارجناوند

زن

آزاد

۱۳

مشهد الکوبه

زن

آزاد

۱۴

آشتیان

کردیجان

مرد

سهمیه ۲۵ درصد بنیادشهید

۱۵

سقرجوق

زن

سهمیه ۲۵ درصد بنیادشهید

۱۶

دستجرده

زن

آزاد

۱۷

تفرش

هفتان علیا

زن

آزاد

۱۸

بازرجان

زن

آزاد

۱۹

خانک

مرد

آزاد

۲۰

کهلو سفلی

زن

آزاد

۲۱

خنداب

قزل قلعه

زن

آزاد

۲۲

دهشیرخان

مرد

آزاد

۲۳

دهنو

مرد

آزاد

۲۴

مانیزان

مرد

آزاد

۲۵

غینرجه

مرد

آزاد

۲۶

طورگیر

مرد

آزاد

۲۷

دیزآباد

مرد

آزاد

۲۸

آقداش

زن

آزاد

۲۹

سناورد

مرد

آزاد

۳۰

دلیجان

دودهک

مرد

آزاد

۳۱

راوه

زن

آزاد

۳۲

دودهک

زن

آزاد

۳۳

شازند

نهرمیان

زن

آزاد

۳۴

لنجرود

زن

آزاد

۳۵

سورانه

زن

آزاد

۳۶

حصار ۱

زن

آزاد

۳۷

واشه

زن

آزاد

۳۸

حاجی آباد

زن

آزاد

۳۹

ایمانلو

زن

آزاد

۴۰

چال هما

زن

آزاد

۴۱

گل زرد عبدی

زن

آزاد

۴۲

تجره

زن

آزاد

۴۳

نورآباد

زن

آزاد

۴۴

ده سلمان

زن

آزاد

۴۵

قلعه آقاحمید

مرد

آزاد

۴۶

بصری

مرد

آزاد

۴۷

کرک

مرد

آزاد

۴۸

حصارمحمدیه

مرد

آزاد

۴۹

فراهان

ماستر

زن

آزاد

۵۰

زنگارک

زن

آزاد

۵۱

فشک

مرد

سهمیه ۲۵ درصد بنیادشهید

۵۲

آهنگران

زن

آزاد

۵۳

فردقان

مرد

آزاد

۵۴

کمیجان

فامرین

زن

سهمیه ۲۵ درصد بنیادشهید

۵۵

میدانک

زن

سهمیه ۲۵ درصد بنیادشهید

۵۶

اسفندان

زن

سهمیه ۲۵ درصد بنیادشهید

۵۷

فضل آباد

مرد

آزاد

۵۸

امامزاده عباس

مرد

آزاد

نکته :این افراد باید گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا گواهینامه پایان تحصیلات سه ساله دوره دوم متوسطه را داشته باشند و فاقد هر گونه مدرک دانشگاهی باشند.

شرایط عمومی

– اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
–  داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
– التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
– بومی بودن در محل خدمت طبق شرایطی که در این آگهی آمده است
– داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)
تبصره۱ :معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که براساس اعلام کمیسیون پزشکی دانشگاه با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد.
– عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روان گردان
– عدم سابقه محکومیت جزائی موثر
– داشتن سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی و توانایی برای انجام کار بهورزی و قابلیت انجام فعالیتهای مرتبط با آن از جمله دهگردشی و انجام سیاری ها در روستاهای تحت پوشش با تائیدکمیسیون پزشکی
– نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای دانشگاه.
– داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی و یا بازخرید خدمت موسسه و سایر دستگاههای دولتی باشند.
نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی به موجب آراء مراجع قانونی

شرایط اختصاصی

۱٫ دارا بودن مدرک تحصیلی پایان دوره پیش دانشگاهی یا گواهینامه پایان پایان تحصیلات سه ساله دوره دوم متوسطه نظام جدید را داشته باشند و فاقد هر گونه مدرک دانشگاهی باشند.
-شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع دیپلم در آزمون بهورزی مجاز نمی باشد.
پذیرش دانشجویان با عنوان بهورز ممنوع می باشد و در صورت احراز قبولی، پذیرش نهایی آنها مستلزم ارائه انصراف قطعی و گواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر عدم امکان دریافت هرگونه مدرک قبل از شروع کلاس های بهورزی می باشد، در صورت عدم ارائه گواهی مذکور و یا تردید در صحت گواهی میبایست از دانشگاه محل تحصیل مدارک لازم دال بر تایید تعداد واحدهای گذرانده شده (تا زمان برگزاری آزمون) و عدم امکان دریافت هر گونه مدرک تحصیلی دانشگاهی در رشته پذیرفته شده اخذ گردد.به منظور اطمینان از اجرای این فرایند دانشگاه علاوه بر موارد پیشگفت میبایست از این افراد تعهد مورد لزوم مبنی بر عدم برخورداری از شرایط دریافت مدرک تحصیلی را نیز اخذ نماید.
۲٫ پذیرش بهورز به صورت بومی در وهله اول از روستای محل استقرار خانه بهداشت انجام می شود. داوطلبان بایستی برای هر خانه بهداشت یکی از شرایط ذیل را داشته باشند تا “بومی روستا” محسوب گردند:
الف : محل تولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه) با روستا و یا شهرستان مورد تقاضای بهورز یکی باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام (۰۴/ ۰۲/ ۱۴۰۰ )در روستای مورد نظر محرز گردد.
ب: حداقل دو مقطع کامل تحصیلی از مقاطع تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، متوسطه) و در خصوص فارغ التحصیلان نظام جدید دو مقطع کامل از مقاطع تحصیلی (ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم) را در روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز طی کرده باشند و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا اولین روز شروع ثبت نام(۰۴/ ۰۲/ ۱۴۰۰)در روستای مورد نظر محرز گردد
تبصره ۱ : داوطلبان زن که شرایط بندهای )الف) و (ب) را نداشته باشند؛ ولی با فرد شاغل در همان روستای محل گزینش بهورز و واجد شرایط بندهای مربوط به داوطلبان بومی ازدواج کرده و حداقل دو سال از تاریخ ازدواج آنان تا اولین روز ثبت نام در آزمون (۰۴/۰۲/۱۴۰۰ )گذشته باشد و سکونت شان نیز در محل مورد تقاضا پذیرش بهورز در این مدت محرز شده باشد به عنوان بومی تلقی و پذیرش آنان بلامانع است. بدیهی است این افراد با متقاضیان بومی بند (الف) و (ب) در یک اولویت هستند و این افراد نسبت به بومیان قمر در اولویت پذیرش خواهند بود
تبصره ۲ : احراز شرایط محل سکونت داوطلبان مندرج در بندهای (الف) و (ب) و تبصره ۱ از طریق گواهی شورای اسلامی روستا (ممهور به مهر وامضای رییس شورا و نصف اعضای شورا بعلاوه یک نفر) با تائید خانه بهداشت مربوطه و مرکز بهداشت شهرستان مربوطه صورت می پذیرد.
تبصره۳ : چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل، اشتغال و یا انجام دوره خدمت ضروری سربازی در خارج از محل روستا سکونت داشته اند، مشروط به آن که شورای اسلامی روستا سکونت آنان را گواهی کند و خانه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان، بومی بودن فرد و اقامت وی را قبل از وضعیت های فوق الاشاره حسب مورد در روستای اصلی یا روستای قمر منطقه مورد تقاضا تایید نماید، پذیرش آنها بلامانع است. لذا برای گروه های مذکور اقامت در دو سال اخیر در روستای مورد نظر مشروط بر اینکه خانواده وی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته باشند، ضرورت ندارد . در این شرایط ارائه گواهی دال بر اقامت در روستا قبل از شرایط فوق ضروری است.
تبصره۴ : در صورت عدم وجود تعداد کافی از افراد واجد شرایط به تعداد حداقل ۲ نفر به ازای هر مورد پذیرش در روستای اصلی ، می بایست از افراد واجد شرایط ساکن در روستاهای همجوار همان خانه بهداشت به ترتیب ذیل ثبت نام بعمل آورد:
الف.  روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستان، در صورت عدم وجود تعداد کافی متقاضی واجد شرایط در روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت می توان از روستاهای همجوار تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت  مربوطه تا شعاع ۳۰ کیلومتراز روستای اصلی ، پس از تایید مرکز بهداشت شهرستان اقدام به ثبت نام از افراد واجد شرایط نمود.
* نکته: داوطلب بومی در روستای قمر و سایر روستاها تا شعاع ۳۰ کیلومتری، مطابق با بندهای (الف) و (ب) همین بند تعریف می شود.
۳٫ سن: حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم ۲۶ سال (۲۵ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز)متولدین بعد از ۰۴/ ۰۲/ ۱۳۷۴ و حداقل سن برای ایشان ۱۶ سال (۱۵ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) متولدین قبل از ۰۴/ ۰۲/ ۱۳۸۴ میباشد.
-تاریخ اولین روز شروع ثبت نام ۰۴/ ۰۲/ ۱۴۰۰ مبنای محاسبه سن قرار میگیرد.
تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
الف.  مدت خدمت وظیفه انجام شده آقایان براساس مندرجات کارت پایان خدمت.
تذکر مهم: در هر صورت با اعمال هر یک از بندهای فوق، سن داوطلب دارای مدرک دیپلم نباید از ۲۸ سال( ۲۷ سال و ۱۱ماه و ۲۹ روز) (۰۴/ ۰۲/ ۱۳۷۲) تجاوز نماید.
ب . سقف سنی ایثارگران برابر قوانین مربوطه به شرح ذیل تعیین می گردد:
– جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانباز ۲۵ درصد و بالاتر، فرزندان آزادگان بالای یکسال اسارت از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
-افراد خانواده معظم شهدا شامل )پدر، مادر، خواهر و برادر) به میزان ۵ سال
– داوطلبانی که در جبهه ها به صورت داوطلبانه خدمت نموده اند، به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی. سایر مشمولین سهمیه های ایثارگران در صورت ثبت نام در آزمون مکلف به رعایت حداکثر سن های اعلام شده در بندهای فوق می باشند و در غیر اینصورت از ادامه فرآیند جذب حذف خواهند شد.
*مفاد آزمون: به منظور سنجش توانمندی های داوطلبان، آزمونهای کتبی و مصاحبه به شرح ذیل به عمل خواهد آمد.
۱ – آزمون کتبی جهت سنجش توانمندیهای عمومی: سوالات به صورت چهار گزینه ای (با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط) از دروس دوره دوم متوسطه شامل دروس زبان ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و تعلیمات دینی و یا معارف اسلامی یا دین و زندگی خواهد بود. آزمون کتبی ۶۰ %از کل نمره آزمون را به خود اختصاص خواهد داد.
حدنصاب =۵۰ درصد × میانگین نمره آزمون کتبی سه نفر دارای بالاترین امتیاز
۲ – مصاحبه: از بین داوطلبان پذیرفته شده در مرحله اول حداقل به میزان ۲ برابر ظرفیت پذیرش به شرط کسب حدنصاب نمره آزمون ، مصاحبه به عمل خواهد آمد که معادل ۴۰ %از کل نمره آزمون را به خود اختصاص میدهد.
نکته : کسب حد نصاب نمره آزمون ، شرط لازم (و نه کافی(  داوطلبان به منظور شرکت در آزمون مصاحبه می باشد.
تبصره : در صورت عدم تامین نیروهای مورد نیاز تا سقف ذکر شده در بند الف ۲ ، کارگروه آزمون مجاز است با رعایت اصل ضرورت گزینش افراد با صلاحیت، نمره حدنصاب تعیین شده را تا تکمیل نفرات مورد نیاز جهت تشکیل جلسه مصاحبه کاهش دهد. پایین آوردن نمره حد نصاب برای مناطقی که تنها یک داوطلب دارد مجاز نمی باشد.
از میان داوطلبان به تعداد دو برابر ظرفیت پذیرش، به ترتیب نمره علمی و با در نظر گرفتن اولویتهای مقرر قانونی جهت انجام مصاحبه ضمن اطلاع رسانی از طریق مراکز خدمات جامع سلامت انجام خواهد شد. پس از انجام مصاحبه، از میان بالاترین امتیازات هر خانه بهداشت به میزان دو برابر ظرفیت (اصلی و ذخیره) براساس مجموع نمرات کتبی و مصاحبه و سایر اولویت های قانونی به هسته گزینش دانشگاه معرفی می گردند.

نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز

ثبت نام در بازه زمانی اعلام شده و در دو مرحله به شرح ذیل انجام می گیرد.
تحویل مدارک و ثبت نام مقدماتی: داوطلبان بایستی مدارک ذیل را از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ لغایت پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ سالجاری به مرکز آموزش بهورزی شهرستان محل سکونت (جدول ذیل) ستاد مراکزبهداشت شهرستانها حضوراً تحویل و رسید دریافت نمایند. مرکز آموزش بهورزی موظف است کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها مطابقت داده و در صورت دارابودن شرایط لازم نسبت به اخذ مدارک داوطلبان اقدام نمایند:

جدول

۳۷۲۲۲۷۲۸

۳۷۲۲۴۹۱۰

داخلی ۱۴۸

بلوارامام خمینی،خیابان شهیدباهنر، پایین تر از شهرداری، شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آشتیان، مرکز آموزش بهورزی

آشتیان

۱

۳۳۱۲۱۵۶۰

خیابان هپکو، شهرک شهید بهشتی، فاز ۲  مرکز بهداشت شهرستان اراک

اراک

۲

۳۶۲۲۲۸۱۶

میدان آزادی، خیابان شهید مطهری، مرکز بهداشت شهرستان، واحد آموزش بهورزی

تفرش

۳

۳۵۶۲۴۷۳۲

داخلی۳

بلوار شهید بهشتی، خیابان آموزش و پرورش، شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب، واحد بهداشت خانواده

خنداب

۴

۳۸۲۲۲۰۵۸

میدان امام حسین، ابتداء خیابان رازی، مرکز جامع خدمات سلامت شهری ۲۲ بهمن، مرکز آموزش بهورزی

شازند

۵

۹-۴۴۲۲۸۳۵۷

میدان بسیج، بلوار فاضلین نراقی، مرکز بهداشت دلیجان، مرکز آموزش بهورزی

دلیجان

۶

۹- ۳۳۷۲۴۳۰۶

داخلی ۱۰۷

فرمهین، بلوار شهید فهمیده، شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراهان، واحد بهداشت خانواده

فراهان

۷

۳۵۴۵۲۰۸۱

داخلی۱۲۹

کمیجان،کیلومتر ۲جاده میلاجرد، روبروی هواشناسی، شبکه بهداشت و درمان شهرستان کمیجان، واحد آموزش سلامت

کمیجان

۸

-اصل به همراه تصویرآخرین مدرک تحصیلی
–  اصل به همراه تصویر کارت ملی
– اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه
– اصل به همراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)
– سه قطعه عکس ۴×۳ که بایستی متناسب با توضیحات سایت اینترنتی دانشگاه توسط مرکز آموزش بهورزی ارسال شود.
– رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۰۰۰/۴۵۰( چهارصد و پنجاه هزار ریال)
به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی اراک نزد بانک مرکزی شبا IR580100004001078603020469
باشناسه واریز ۳۴۷۰۷۸۶۵۱۱۲۳۸۰۲۰۰۴۱۴۱۱۱۲۱۴۷۰۳۷ که به عنوان حق شرکت در امتحان عمومی وتخصصی داوطلبان قابل پرداخت می باشد.
جانبازان و فرزندان معظم شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف و سایر ایثارگران۵۰ درصد مبلغ مذکور را می پردازند.
– اصل به همراه تصویر مدارک دال بر بومی بودن (مقاطع تحصیلی اشاره شده در شرایط اختصاصی و فرم تائید سکونت
– فرم درخواست شغل بهورزی
– اصل به همراه تصویر مدارک دال بر ایثارگری و یامعلولیت حسب مورد از مراجع ذیربط.
– اصل به همراه تصویر سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت
– یک عدد پوشه به همراه گیره
*ملاک تعیین تاریخ فارغ التحصیلی، پایان خدمت نظام وظیفه آخرین روز ثبت نام (۱۶/۰۲/۱۴۰۰ ) می باشد.

زمان و محل توزیع کارت

کارت ورود به جلسه آزمون از روز سه شنبه (۲۸/ ۰۲/ ۱۴۰۰) لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه (۲۹/ ۰۲/ ۱۴۰۰) در محل ثبت نام اولیه داوطلبان قابل تحویل خواهد بود.
زمان برگزاری آزمون روز جمعه ۳۱/ ۰۲/ ۱۴۰۰ می باشد و محل برگزاری امتحان در هنگام توزیع کارت به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

امتیازات و سهمیه های قانونی

الف. ایثارگران در صورت دارا بودن شرایط مندرج درآگهی (مدرک تحصیلی و بومی بودن) و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شرح ذیل از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود:
که از کل مجوز تخصیص یافته، ۲۵ درصد آن با در نظر گرفتن اولویت های قانونی ، پس از شرکت در آزمون و تایید در مصاحبه تخصصی و معرفی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، برابر جدول فوق به این گروه اختصاص می یابد.
که ۵ درصد سهمیه استخدامی باقیمانده با در نظر گرفتن اولویت های قانونی، پس از شرکت در آزمون و تایید در مصاحبه تخصصی و معرفی از سوی مراجع ذیربط، برابر جدول فوق به این گروه اختصاص می یابد.
– انتخاب سهمیه ایثارگران به ترتیب نمره فضلی از بین کلیه ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند، انجام خواهد شد
-.پذیرش مازاد بر سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.
-جانبازان و خانواده محترم شهدا درصورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصویر آن نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.
داوطلب ایثارگر: ایثارگران شامل موارد زیر هستند :
الف-( ایثارگران سهمیه بیست و پنج (۲۵ )درصد شامل: جانبازان آزادگان همسر و فرزندان شهدا همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاترهمسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال وبالای  یک سال اسارت پدر، مادر، خواهر و برادر شهید
ب( ایثارگران سهمیه پنج (۵ )درصد شامل: رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت
تذکر: مراجع تأیید مدت حضور داوطلبانه در جبهه عبارتند از:
۱- معاونت نیروی انسانی هر یک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود
۲- معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل
۳- معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران
– معلولین عادی به شرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی و کسب  حد نصاب نمره به ترتیب نمره فضلی از ۳ درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود.
داوطلب معلول: به معلولی اطلاق می شود که با ارائه معرفی نامه از سازمان بهزیستی مشمول استفاده از ۳ درصد سهمیه استخدامی قانون حمایت از حقوق معلولین می باشد.

تذکرات

۱٫ به مدارک ارسالی دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر و پائین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل ترتیب اثرداده نخواهد شد.
۲٫ مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرزشود داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج درآگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد حتی درصورت صدور حکم کارگزینی، حکم مزبور لغو و بلااثر می‌گردد.همچنین در صورت شرکت در کلاس‌های آموزشی ضمن اخراج، داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزینه های مربوطه می باشد.
۳٫ اخذ تائیدیه مدارک تحصیلی متقاضیان استخدام درصورت پذیرفته شدن درامتحان (حداکثر ۲ ماه پس از اعلام نتیجه ازسوی دانشگاه الزامی است.
۴٫ سپردن تعهد رسمی به دانشگاه قبل از شروع به تحصیل مبنی بر این که پس از اتمام دوره آموزش بهورزی درخانه بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت ۱۵ سال در روستا مورد نظر انجام وظیفه نماید الزامیست واین تعهد برای کلیه بهورزان (اعم از سهمیه ایثارگران وغیر سهمیه ایثارگری)تا پایان مدت قابل خرید و انتقال نمی باشد.
۵٫ پذیرفته شدگان که پس از شروع دوره آموزش بهورزی از ادامه دوره انصراف نمایند ضمن پرداخت هزینه های مربوطه مجاز به ثبت نام در آگهی های بعدی پذیرش بهورز دانشگاه نمی باشند.
۶٫ انتخاب نهایی پذیرفته شدگان امتحان پس از طی مراحل مصاحبه و گزینش صورت خواهد گرفت.
۷٫ هرگونه اطلاع رسانی درخصوص آزمون از طریق سایت اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک خواهد بود و داوطلبان می توانند اطلاعات مورد نیاز خود را از این طریق نمایند.
۸٫ داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل جغرافیایی خواهند بود.
۹٫ متقاضیان مربوطه حداکثر به مدت ۱۵ روز پس از اعلام نتیجه مهلت دارند تا نسبت به ارائه اعتراضات اقدام نمایند و کمیته پذیرش بهورز تحت نظر کمیته آزمون دانشگاه موظف است طی دو هفته کاری بررسی واعلام نتیجه نماید.
۱۰٫ به مدارکی که پس از اتمام مهلت ثبت نام ارسال شود ترتیب اثر داده نمی شود.لیکن در صورت ارسال مدارک ناقص، تصمیم گیری در خصوص پذیرش و یا رد آن به عهده کمیته آزمون خواهد بود.
۱۱٫ استفاده از سهمیه استخدامی ایثارگران مشروط به برخورداری داوطلبان از شرایط موضوع مفاد (شرایط احراز مدرک تحصیلی) و (بومی بودن) با رعایت سایر مفاد این دستورالعمل و طبق قوانین ایثارگران می باشد.
۱۲٫ در صورت عدم مراجعه پذیرقته شدگان در مهلت مقرر و یا انصراف آنان قبل از شروع دوره آموزشی از پذیرفته شدگان ذخیره جهت شرکت در دوره دعوت به عمل خواهد آمد مشروط بر این که فرد ذخیره قبل از شروع دوره توسط هسته گزینش دانشگاه معرفی گردد.
۱۳٫ قبل از شروع دوره آموزشی، سپردن تعهد محضری به دانشگاه از سوی بهورزان جذب شده مبنی بر اینکه پس از اتمام دوره آموزش بهورزی در خانه بهداشت مورد تعهد، شیفت‌های مورد نظر دانشگاه را همراه با بیتوته در روستا انجام دهند، الزامیست.
(دوره تعهد برای کلیه افراد جذب شده حداقل ۱۵ سال است).
۱۴٫ سپردن تعهد برای کلیه بهورزان(ااعم از ایثارگران و…)  الزامی بوده و تعهدنامه تا پایان تعهد قابل خرید و انتقال نمیباشد.
۱۵٫ بهورزان در طول دوره تعهد مجاز به درخواست جابجایی، تغییر ردیف پستی و عنوان شغلی نمیباشند. همچنین دانشگاه نیز مجاز به تغییرعنوان، جابجایی یا بکارگیری بهورز در خارج از حیطه وظایف بهورزی نیست. نقل و انتقال بهورزان به هر دلیل پس از انجام تعهدات، تامین فرد جایگزین و موافقت معاونت بهداشت دانشگاه مقدور است.

ثبت نام بصورت حضوری از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ لغایت پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ می باشد.

[ad_2]

برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *