استخدام دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان

خبر ۲۰ تیر ماه ۹۸ – دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان نیروی قراردادی جذب می‌کند.  به گزارش پایگاه خبری وب‌دا در همدان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ابن سینا همدان در نظر دارد به منظور جذب و بکارگیری نیروهای مورد نیاز تعداد ۹۶ نفر را در قالب قرارداد کار معین در […]

استخدام نیروی شرکتی در دانشگاه علوم پزشکی همدان (آگهی شماره ۲)

خبر ۲۰ تیر ماه ۹۸ دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان در راستای تکمیل کادر نیروی انسانی خود اقدام به جلب همکاری تعدادی نیروی شرکتی نموده است. به گزارش پایگاه خبری وب‌دا در همدان، شرکتهای: “پیشرو اتوماسیون قدرت (تاسیسات شهرستان بهار) ، رایان شبکه بوعلی ( نظافت و خدمات جنبی شهرستان رزن )، الوند پردازش هکمتانه […]

استخدام دانشگاه علوم پزشکی همدان

خبر ۷ اردیبهشت ماه ۹۸ – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی همدان جهت تکمیل ظرفیت نیروهای تحت پوشش شرکت آسیا کاران عظیم در نظر دارد برای تأمین نیروی کاردان و کارشناس فوریتهای پزشکی مورد نیاز جهت خدمت در پایگاههای اورژانس شهرستان های تابعه از محل مجوز شماره ۸۳۶۸/۲۰۹/د مورخه ۱۴/ ۱۱/ ۹۷ […]