استخدام بانک رفاه کارگران در سال ۹۸ (اصل سوالات رایگان)


ردیف كد و عنوان رشته شغلي كد و عنوان رشته/

گرایش تحصيلي مجاز براي ثبت نام

مقطع جنسیت مواد آزمون اختصاصي ۱ مدیریت مالی

(كد ۱۰۰۱)

 

مدیریت مالی کلیه گرایشها(كد ۳۰۱)

كارشناسي ارشد زن/ مرد ۱ـ مديريت استراتژيك

۲ـ اقتصاد خرد و كلان

۳ـ آمار و كاربرد آن در مديريت

۴ـ رفتار سازماني و منابع انساني

۵ـ تئوري هاي مديريت

۲ مدیریتی دولتی

(كد ۱۰۰۲)

 

مدیریتی دولتی کلیه گرایشها(كد ۳۰۲)

كارشناسي ارشد مرد ۳ مدیریت صنعتی

(كد ۱۰۰۳)

 

مدیریت صنعتی کلیه گرایشها(كد ۳۰۳)

كارشناسي ارشد مرد ۴ مدیریت بازرگانی

(كد ۱۰۰۴)

بازاریابی(كد ۳۰۴) كارشناسي ارشد زن/ مرد استراتژیک(كد ۳۰۵) كارشناسي ارشد مرد ۵ مدیریت فناوری اطلاعات

(كد ۱۰۰۵)

سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (كد ۳۰۶) كارشناسي ارشد زن/ مرد ۶ حسابداری

(كد ۱۰۰۶)

حسابرسی (كد ۳۰۷) كارشناسي ارشد مرد ۱ـ حسابداري مالي

۲ـ حسابداري مديريت

۳ـ تئوري هاي حسابداري و حسابرسي

۴ـ حسابداري دولتي

۵ـ حسابرسي

حسابداری (كد ۳۰۸) كارشناسي ارشد زن/ مرد ۷ ریاضی

(كد ۱۰۰۷)

 

ریاضی کلیه گرایشها (كد ۳۰۹)

كارشناسي ارشد مرد ۱ـ رياضيات عمومي و معادلات ديفرانسيل

۲ـ مباني آناليز

۳ـ مباني آناليز عددي

۴ـ آناليز حقيقي ۱

۵ـ تحقيق در عمليات پيشرفته

۸ آمار

(كد ۱۰۰۸)

آمار ریاضی (كد ۳۱۰) كارشناسي ارشد زن/ مرد ۱ـ احتمال

۲ـ روش هاي آماري

۳ـ نمونه گيري ۱

۴ـ رگرسيون ۱

۵ـ استنباط آماري ۱

 

اجتماعی  اقتصادی (كد ۳۱۱)

كارشناسي ارشد زن/ مرد ۹ علوم اقتصادی

(كد ۱۰۰۹)

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (كد ۳۱۲)، اقتصاد و تجارت الکترونیک (كد ۳۱۳) كارشناسي ارشد مرد ۱ـ اقتصاد خرد و كلان

۲ـ اقتصاد پول و بانكداري

۳ـ آمار و اقتصادسنجي

۴ـ تجارت الكترونيكي

۵ـ اقتصاد اسلامي

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی (كد ۳۱۴) كارشناسي ارشد زن/ مرد بانکداری اسلامی (كد ۳۱۵) كارشناسي ارشد زن/ مرد علوم اقتصادی (كد ۳۱۶) كارشناسي ارشد زن/ مرد ۱۰ علوم اقتصادی

(نفت و گاز/ انرژی)

(كد ۱۰۱۰)

علوم اقتصادی

(نفت و گاز/ انرژی)

کلیه گرایشها (كد ۳۱۷)

كارشناسي ارشد زن/ مرد ۱ـ اقتصاد خرد و كلان

۲ـ اقتصاد پول و بانكداري

۳ـ آمار و اقتصادسنجي

۴ـ تجارت الكترونيكي

۵ـ اقتصاد اسلامي

۱۱ علوم ارتباطات

(كد ۱۰۱۱)

روزنامه نگاری (كد ۳۱۸) كارشناسي ارشد زن/ مرد ۱ـ اصول روابط عمومي

۲ـ اصول و مباني روزنامه نگاري

۳ـ جامعه شناسي وسايل ارتباط جمعي

۴ـ آمار و روش تحقيق

۱۲ زبان انگلیسی

(كد ۱۰۱۲)

مترجمی زبان انگلیسی (كد ۳۱۹) كارشناسي ارشد زن/ مرد ۱ـ واژگان

۲ـ گرامر

 

۳ـ Cloze تست

۴ـ درك مطلب

۱۳ جامعه شناسی

(كد ۱۰۱۳)

جامعه شناسی (كد ۳۲۰) كارشناسي ارشد مرد ۱ـ نظريه هاي جامعه شناسي

۲ـ مفاهيم و حوزه هاي جامعه شناسي

۳ـ جامعه شناسي سازمان ها

۴ـ روش تحقيق

۱۴ علوم تربيتي

(كد ۱۰۱۴)

آموزش و بهسازی منابع انسانی (كد ۳۲۱)، تحقیقات آموزشی (كد ۳۲۲)، مدیریت آموزشی (كد ۳۲۳)، برنامه ریزی آموزشی (كد ۳۲۴)،آموزش بزرگسالان (كد ۳۲۵) كارشناسي ارشد زن/ مرد ۱ـ مديريت و برنامه ريزي آموزشي

۲ـ تئوري هاي مديريت و مديريت منابع انساني

۳ـ سنجش و ارزشيابي آموزشي

۴ـ آمار و روش تحقيق

۱۵ حقوق بین الملل

(كد ۱۰۱۵)

حقوق بین الملل (كد ۳۲۶) كارشناسي ارشد زن/ مرد ۱ـ حقوق بين الملل عمومي

۲ـ سازمان هاي بين المللي

۳ـ حقوق مدني (عقود و تعهدات)

۱۶ حقوق خصوصی

(كد ۱۰۱۶)

حقوق خصوصی(كد ۳۲۷) كارشناسي ارشد مرد ۱ـ حقوق مدني

۲ـ حقوق تجارت

۳ـ آيين دادرسي مدني

۱۷ حقوق جزا و جرم شناسی

(كد ۱۰۱۷)

حقوق جزا و جرم شناسی (كد ۳۲۸) كارشناسي ارشد مرد ۱ـ حقوق جزاي عمومي

۲ـ حقوق جزاي اختصاصي

۳ـ آيين دادرسي كيفري

۱۸ مهندسی کامپیوتر

(كد ۱۰۱۸)

سخت افزار (كد ۳۲۹)، رایانش امن (امنیت) (كد ۳۳۰)، معماری سیستمهای کامپیوتری (كد ۳۳۱)، الگوریتمها و محاسبات (كد ۳۳۲) كارشناسي ارشد مرد  

۱ـ برنامه نويسي پيشرفته (C++)

۲ـ شبكه هاي كامپيوتري و امنيت شبكه

۳ـ مهندسي نرم افزار

۴ـ معماري كامپيوتر

۵ـ ساختمان داده ها و طراحي الگوريتم ها

شبکه های کامپیوتری (كد ۳۳۳) كارشناسي ارشد مرد  

نرم افزار (كد ۳۳۴)

كارشناسي ارشد مرد  

هوش مصنوعی (كد ۳۳۵)

كارشناسي ارشد مرد ۱۹ علوم کامپیوتر

(كد ۱۰۱۹)

 

علوم کامپیوتر (كد ۳۳۶)، سیستمهای کامپیوتری (كد ۳۳۷)

كارشناسي ارشد مرد ۲۰  

مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

(كد ۱۰۲۰)

 

تجارت الکترونیکی (كد ۳۳۸)، معماری (كد ۳۳۹)، مدیریت سیستمهای اطلاعاتی (كد ۳۴۰)، طراحی و تولید نرم افزار (كد ۳۴۱)، مهندسی فناوری اطلاعات (كد ۳۴۲)

كارشناسي ارشد مرد  

۱ـ برنامه نويسي پيشرفته (C++)

۲ـ شبكه هاي كامپيوتري و امنيت شبكه

۳ـ مهندسي نرم افزار

۴ـ معماري كامپيوتر

۵ـ ساختمان داده ها و طراحي الگوريتم ها

۲۱ مهندسی صنایع

(كد ۱۰۲۱)

 

کیفیت بهره وری (كد ۳۴۳)، آینده پژوهشی (كد ۳۴۴)، سیستمهای کلان (كد ۳۴۵)

كارشناسي ارشد مرد ۱ـ اقتصاد مهندسي پيشرفته

۲ـ روش هاي آماري پيشرفته

۳ـ تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها

۴ـ تحقيق در عمليات پيشرفته

 

سیستمهای مالی (كد ۳۴۶)، مهندسی مالی (كد ۳۴۷)

كارشناسي ارشد زن/ مرد  

بهینه سازی سیستمها (كد ۳۴۸)

كارشناسي ارشد زن/ مرد  

مدیریت مهندسی (كد ۳۴۹)

كارشناسي ارشد مرد  

مدیریت نوآوری و فناوری (كد ۳۵۰)

كارشناسي ارشد زن/ مرد  

مدیریت پروژه (كد ۳۵۱)

كارشناسي ارشد مرد  

سیستمهای سلامت (كد ۳۵۲)

كارشناسي ارشد زن/ مرد ۲۲ مهندسی عمران۱

(كد ۱۰۲۲)

 

سازه(كد ۳۵۳)،زلزله(كد ۳۵۴)

كارشناسي ارشد مرد ۱ـ ديناميك سازه ها

۲ـ طراحي لرزه اي سازه ها

۳ـ اجزاي محدود

۲۳ مهندسی عمران۲

(كد ۱۰۲۳)

 

مدیریت ساخت(كد ۳۵۵)

كارشناسي ارشد مرد ۱ـ مديريت و مقرّرات پيمان

۲ـ روش هاي ساخت

۳ـ برنامه ريزي و كنترل پروژه

۲۴ مهندسی برق

(كد ۱۰۲۴)

 

مخابرات(كد ۳۵۶)

كارشناسي ارشد مرد ۱ـ مدارهاي الكتريكي ۱ و ۲

۲ـ الكترومغناطيس

۳ـ ماشين هاي الكتريكي ۱ و ۲

۴ـ الكترونيك ۱ و ۲

 

قدرت(كد ۳۵۷)

كارشناسي ارشد مرد ۲۵ مهندسی مکانیک

(كد ۱۰۲۵)

 

تبدیل انرژی (كد ۳۵۸)

كارشناسي ارشد مرد ۱ـ استاتيك و مقاومت مصالح

۲ـ ترموديناميك

۳ـ مكانيك سيالات

۴ـ انتقال حرارت

۵ـ تهويه مطبوعبرای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید