استخدام پشتیبان نرم افزار در شرکت دانش پارسیان/اصفهان –


استخدام دانش پارسیان

شرکت دانش پارسیان فعال در زمینه فناوری اطلاعات جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر با مزایای عالی دعوت به همکاری می نماید.

 

عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز
پشتیبان نرم افزار آقا

 • جهت پشتیبانی و آموزش نرم افزار
 • در شهر اصفهان (ساکن اصفهان)
 • حداکثر سن ۳۰ سال ( فقط مرد)
 • آشنایی با مباحث شبکه
 • تسلط کامل به آفیس
 • توانایی انتقال مطالب و آموزش نرم افزار
 • دارای روابط عمومی بالا
 • رشته های مورد نیاز: مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات (کلیه گرایش ها)

متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه عکسدار خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند و یا با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

استخدام پشتیبان نرم افزار در شرکت دانش پارسیان در کرمان –


استخدام دانش پارسیان

شرکت دانش پارسیان فعال در زمینه فناوری اطلاعات جهت تکمیل کادر خود در استان کرمان از افراد واجد شرایط با مزایای عالی دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز
پشتیبان نرم افزار فقط آقا

 • با شرایط و مزایای عالی
 • جهت پشتیبانی و آموزش نرم افزار
 • در شهـر رفسنجان (سـاکن رفسنجان)
 • حداکثر سن ۳۰ سال
 • آشنایی با مباحث شبکه
 • تسلط کامل به آفیس
 • توانایی انتقال مطالب و آموزش نرم افزار
 • دارای روابط عمومی بالا
 • رشته های مورد نیاز: مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات (کلیه گرایش ها)

متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه عکسدار خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند و یا با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

استخدام پشتیبان نرم افزار آقا در شرکت دانش پارسیان در زاهدان –


استخدام شرکت دانش پارسیان 

شرکت دانش پارسیان فعال در زمینه فناوری اطلاعات جهت تکمیل کادر خود در استان سیستان و بلوچستان از افراد واجد شرایط زیر با شرایط و مزایای عالی دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز
پشتیبان نرم افزار آقا

 • جهت پشتیبانی و آموزش نرم افزار
 • در شهر زاهدان (ساکن زاهدان)
 • حداکثر سن ۳۰ سال ( فقط مرد)
 • آشنایی با مباحث شبکه
 • تسلط کامل به آفیس
 • توانایی انتقال مطالب و آموزش نرم افزار
 • دارای روابط عمومی بالا
 • رشته های مورد نیاز: مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات (کلیه گرایش ها)

 

متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه عکسدار خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند و یا با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

استخدام پشتیبان نرم افزار آقا در شرکت دانش پارسیان/دزفول –


استخدام شرکت دانش پارسیان

شرکت دانش پارسیان فعال در زمینه فناوری اطلاعات جهت تکمیل کادر خود در استان خوزستان از افراد واجد شرایط زیر با شرایط و مزایای عالی دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز
پشتیبان نرم افزار آقا

 • جهت پشتیبانی و آموزش نرم افزار
 • در شهر دزفول (ساکن دزفول)
 • حداکثر سن ۳۰ سال
 • آشنایی با مباحث شبکه
 • تسلط کامل به آفیس
 • توانایی انتقال مطالب و آموزش نرم افزار
 • دارای روابط عمومی بالا
 • رشته های مورد نیاز: مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات (کلیه گرایش ها)

متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه عکس دار خود را به ایمیل زیر ارسال و یا با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید