استخدام ورق کار آقا آشنا به نقشه خوانی در اصفهان


آگهی استخدام ورق کار در شرکت معتبر آتش مهار نو

یک شرکت معتبر (آتش مهار نو) واقع در اصفهان جهت تکمیل پرسنل مورد نیاز از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:

ردیف عنوان شغلی جنسیت تعداد شرایط و توضیحات استان مورد نیاز
۱ ورق کار آقا ۱ نفر آشنا به نقشه خوانی و ترجیحا با سابقه کار اصفهان

متقاضیان با ذکر ردیف شغلی در موضوع ایمیل، رزومه خود را در قالب PDF به آدرس ایمیل درج شده ارسال و یا با شماره درج شده تماس حاصل نمایند. شایان ذکر است به رزومه هایی که در قالب PDF نباشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

استخدام تکنسین برق آقا در یک شرکت معتبر


آگهی استخدام تکنسین برق در شرکت معتبر آتش مهار نو

یک شرکت معتبر (آتش مهار نو) واقع در اصفهان جهت تکمیل پرسنل مورد نیاز از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:

ردیف عنوان شغلی جنسیت تعداد شرایط و توضیحات استان مورد نیاز
۱ تکنسین برق آقا ۲ نفر آشنا به برق اتومبیل و نقشه خوانی، ترجیحا با سابقه کار اصفهان

متقاضیان با ذکر ردیف شغلی در موضوع ایمیل ،رزومه خود را در قالب PDF به آدرس ایمیل درج شده ارسال و یا با شماره درج شده تماس حاصل نمایند. شایان ذکر است به رزومه هایی که در قالب PDF نباشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

استخدام انباردار آقا جهت یک شرکت در اصفهان


آگهی استخدام انباردار آقا در شرکت معتبر آتش مهار نو

یک شرکت معتبر (آتش مهار نو) واقع در اصفهان جهت تکمیل پرسنل مورد نیاز از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:

ردیف عنوان شغلی جنسیت تعداد شرایط و توضیحات استان مورد نیاز
۱ انباردار آقا ۱ نفر تسلط کامل به اصول انبارداری و زیر ساخت های انبار، تسلط کامل به ثبت اسناد، تسلط کامل به نرم افزار های انبارداری، حداکثر سن ۳۵ سال اصفهان

متقاضیان با ذکر ردیف شغلی در موضوع ایمیل، رزومه خود را در قالب PDF به آدرس ایمیل درج شده ارسال و یا با شماره درج شده تماس حاصل نمایند. شایان ذکر است به رزومه هایی که در قالب PDF نباشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

استخدام کارشناس کنترل کیفیت (QC) آقا در یک شرکت معتبر


آگهی استخدام کارشناس کنترل کیفیت درشرکت معتبر آتش مهار نو

یک شرکت معتبر (آتش مهار نو) واقع در اصفهان جهت تکمیل پرسنل مورد نیاز از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:

ردیف عنوان شغلی جنسیت تعداد شرایط و توضیحات استان مورد نیاز
۱ کارشناس کنترل کیفیت (QC)  آقا ۱ نفر مسلط به کنترل ابعادی، ترجیحا دارای مدرک بازرسی جوش، آشنا به تست های NDT، تسلط به مسائل کیفی نصب تجهیزات، جوش، رنگ و غیره، آشنایی با استانداردهای مرتبط، ترجیحا با سابقه کار مرتبط اصفهان

متقاضیان با ذکر ردیف شغلی در موضوع ایمیل ،رزومه خود را در قالب PDF به آدرس ایمیل درج شده ارسال و یا با شماره درج شده تماس حاصل نمایند. شایان ذکر است به رزومه هایی که در قالب PDF نباشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید