اصلاحیه مواد آزمون ششمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور


اصلاحیه مواد آزمون ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور

بدینوسیله به اطلاع داوطلبان متقاضی شرکت در ششمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور که در اسفندماه سال جاری برگزار می گردد می رساند که مواد آزمون کارشناس برنامه‌ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران به شرح زیر اصلاح می گردد :

مواد آزمون کارشناس برنامه‌ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران:
۱ تئوری های مدیریت
۲ مبانی برنامه ریزی و برنامه ریزی استراتژیک
۳-آمار (مفاهیم و روشهای آماری ، روشهای نمونه گیری، رگرسیون، احتمال و کاربرد آن)

مواد آزمون کارشناس برنامه ریزی سازمان شیلات ایران:
۱ مدیریت بازار و بازاریابی بین الملل
۲ اصول مذاکرات ، مکاتبات و قراردادهای تجاری
۳ آمار (مفاهیم و روشهای آماری، روشهای نمونه گیری، رگرسیون احتمال و کاربرد آن)برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید