استخدام نیروی دریایی ارتش در سال ۹۷


استخدام نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایراناستخدام نیروی دریایی ارتش- ۶ آذر ۹۷

نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت صیانت از مرزهای آبی و حضور مقتدرانه در آب‌های بین‌المللی به شرح مندرج در ذیل از بين جوانان متدين و انقلابي و داراي روحيه ايثارگري همرزم می‌پذیرد.

> شرايط عمومي

۱- متدين به دين اسلام و تابعيت جمهوري اسلامي ايران

۲- التزام عملي به احكام اسلامي و قوانين جمهوري اسلامي ايران و رعايت موازين اخلاق اسلامي

۳- اعتقاد و التزام عملي به ولايت مطلقة فقيه

۴- كساني كه به عنوان عضو به ارتش ج . ا . ا مي پيوندند بايد براي رزمنده شدن وارد شوند و جهت پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام ج . ا . ا و ادامه راه شهيدان ، آمادگي انجام ماموريت در هر جايي را داشته باشند.

۵- شاخصه هاي تدين و انقلابي بودن اصل بوده و در همه مراحل مورد توجه قرار مي گيرد.

۶- استخدام افراد بر مبناي مرتفع نمودن مشكلات اقتصادي آنان نبوده و جذب و استخدام بر اساس نياز سازمان مي باشد.

۷- داشتن انگيزه خدمتي ، روحيه ايثار و فداكاري.

۴- نداشتن سابقة عضويت و هواداري احزاب، گروه ها و سازمان‌هاي سياسي

۵- داشتن حسن شهرت و عدم سوء پيشينة كيفري

۶- نداشتن اعتياد به مواد مخدر و محكوميت به محروميت از خدمات دولتي

۷- داشتن سلامت رواني و جسماني متناسب با خدمت مورد نظر برابر گواهي ادارة بهداشت و درمان نيروي دريايي

* ثبت نام از داوطلبان به‌ صورت حضوري انجام می شود و به مداركی كه با پست ارسال شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

* محل و ساعت برگزاري آزمون کتبي و تخصصي هنگام ثبت نام اعلام خواهد شد. شمارة تلفن های ۷۷۲۲۶۰۰۳-۰۲۱و ۷۷۲۲۶۰۰۷-۰۲۱ در وقت اداری آماده هرگونه پاسخگويی است.
برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید