استخدام منشی آشنا به امور اداری و کامپیوتر با حقوق پایه وزارت کار


آگهی استخدام منشی آشنا به امور اداری و کامپیوتر شرکت بازرگانی اروین پویش رستا در تهران استخدام می نماید: عنوان شغل توضیحات منشی آشنا به امور اداری و کامپیوتر حقوق پایه وزارت کار همراه با بیمه  

استخدام منشی آشنا به امور اداری و کامپیوتر با حقوق پایه وزارت کار<برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید