استخدام کارگر درب و پنجره ساز آهنی و کارگر ماهر در کارگاه


یک کارگاه واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به تعدادی کارگر ماهر درب و پنجره ساز آهنی و تعدادی کارگر ماهر نیازمند است.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

استخدام تعدادی کارگر ساده آهنگر جهت کارخانه ای در جنوبِ تهران


کارخانه ای در جنوبِ تهران (منطقه شور آباد) به تعدادی کارگر ساده آهنگر با سابقه کار نیازمند است.

استخدام تعدادی کارگر ساده آهنگر جهت کارخانه ای در جنوبِ تهران<برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

استخدام آهنگر درب و پنجره ساز ماهر جهت پروژه ای در تجریش


آگهی استخدام آهنگر درب و پنجره ساز ماهر 

به آهنگر درب و پنجره ساز ماهر با شرایط زیر در تهران نیازمندیم:

عنوان شغل توضیحات
آهنگر درب و پنجره ساز ماهر دستمزد عالی
پروژه واقع در تجریش

متقاضیان واجد شرایط با شماره درج شده در آگهی (آقای حکیمی) تماس حاصل نمایند.برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

استخدام یک آهنگر ماهر و نیمه ماهر آکاردئون ساز –


به یک آهنگر ماهر و نیمه ماهر آکاردئون ساز با جای خواب جهت کار در کارگاه محدوده ی فیروزبهرام بین گلدسته و گلشهر (خیابان شمس آباد) نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی بر یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

استخدام کارگر ساده آهنگر با سابقه کار جهت کار در کارخانه –


به تعدادی کارگر ساده آهنگر با سابقه کار جهت کار در کارخانه جنوب تهران (منطقه شور آباد) نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی بر یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

استخدام کارگر ماهر آهنگر به صورت سیار در شهر تهران –


به کارگر ماهر آهنگر به صورت سیار در شهر تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی بر یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

دعوت به همکاری تعدادی جوشکار و آهنگر با بیمه و جای خواب در تهران


به تعدادی جوشکار و آهنگر جهت کار در پروژه (شرق تهران) با بیمه و جای خواب (روزمزدی و کنترات) نیازمندیم

دعوت به همکاری تعدادی جوشکار و آهنگر با بیمه و جای خواب در تهران<برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید