استخدام نیروی آقا جهت کار در خشک شویی مشکی پوشان در بندر عباس –


به یک نیروی آقا جهت کار در خشک شویی مشکی پوشان با سن ۲۰ الی ۴۰ ساله در بندر عباس نیازمندیم.

آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی بر یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

استخدام تعدادی وردست اتوکار در محدوده گلشهر کرج –


به تعدادی وردست اتوکار در محدوده گلشهر کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی بر یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

استخدام تعدادی نیروی خانم جهت تولیدی مانتو در همدان


یک تولیدی مانتو واقع در همدان جهت تکمیل کادر خود به تعدادی نیروی اتو تکمیلی زن و دکمه مادگی زن (خانم) نیازمند است. (با تسویه هفتگی)

استخدام تعدادی نیروی خانم جهت تولیدی مانتو در همدان /a>.برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

استخدام تعدادی اتوکار مانتو جهت همکاری در همدان –


به تعدادی اتوکار مانتو جهت همکاری در همدان (حوالی انبار نفت) نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی بر یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

استخدام تعدادی زیگزال دوز، راسته دوز، اتوکار و وسط کار در تهران


به تعدادی زیگزال دوز، راسته دوز، میان دوز، اتوکار و وسط کار جهت همکاری در تهران نیازمندیم.

استخدام تعدادی زیگزال دوز، راسته دوز، اتوکار و وسط کار در تهران<برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید