استخدام بسته بند خانم جهت تولیدی گونی در همدان


یک تولیدی گونی واقع در همدان به تعدادی نیروی خانم جهت امور بسته بندی در محیطی کاملا زنانه و به صورت نیمه وقت  در دو شیفت (شیفت صبح : ۸ الی ۱۴ – شیفت عصر: ۱۴ الی ۱۸) نیازمند است.برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

استخدام کانترکار و بسته بند ماهر آقا در یک رستوران معتبر


رستورانی معتبر در تهران به کانترکار و بسته بند ماهر آقا (غیرسیگاری) با بیمه+جای خواب+سه وعده غذا  نیازمند است.

استخدام کانترکار و بسته بند ماهر آقا در یک رستوران معتبر<برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید