استخدام تکنسین برق مسلط به برق صنعتی و تعمیرات در تهران


یک کارخانه تولیدی واقع در خرمدشت جاجرود تهران به یک نفر تکنسین برق مسلط به برق صنعتی و تعمیرات ساکن شرق نیازمند است.

(لطفا رزومه خود را به ایمیل اعلام شده ارسال نمایید.)برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید