استخدام دانشگاه علوک پزشکی مراغه


خبر ۱۲ اسفند ماه ۹۷ – دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی مراغه درنظردارد به جایگزینی نیروهای قرارداد کار معین استخدام شده طی آزمون ۶ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون کتبی و مصاحبه پس از طس مراحل گزینش بضورت قرار داد انجام کار معین به شرح زیر بکارگیری نماید.

جهت دانلود فرم درخواست شغل اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک نماییدبرای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

روزنامه استخدامی استان آذربایجان شرقی هفته دوم اسفند ماه ۹۷


نیازمندی های استان آذربایجان شرقی ۱۱ اسفند ماه ۹۷

 

 

 برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید