استخدام کارشناس crm (ارتباط با مشتریان)،کارشناس تدارکات –


استخدام ایماطرح پویا

شرکت بازرگانی ایماطرح پویا (ایما گالری) جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.


عنوان شغلی جنسیت/تعداد
کارشناس crm (ارتباط با مشتریان) خانم/ یک نفر
کارشناس تدارکات خانم یا آقا /یک نفر

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

استخدام کارشناس crm (ارتباط با مشتریان)در شرکت بازرگانی ایما –


استخدام ایماطرح پویا

شرکت بازرگانی ایماطرح پویا (ایما گالری) جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلی جنسیت/تعداد
کارشناس crm (ارتباط با مشتریان) خانم/ یک نفر

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید