روزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی ۲ اسفند ماه ۹۷


نیازمندی های استان خراسان جنوبی- ۲ اسفند ماه ۹۷برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

روزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی – ۱ اسفند ماه ۹۷


نیازمندی های استان خراسان جنوبی – ۱ اسفند ماه ۹۷برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

روزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی- ۳۰ بهمن ماه ۹۷


نیازمندی های استان خراسان جنوبی- ۳۰ بهمن ۹۷برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

روزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی- ۲۹ بهمن ماه ۹۷


نیازمندی های استان خراسان جنوبی- ۲۹ بهمن ۹۷برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

روزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی- ۲۸ بهمن ماه ۹۷


نیازمندی های استان خراسان جنوبی- ۲۸ بهمن ۹۷برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

روزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی ۲۵ بهمن ماه ۹۷


نیازمندی های استان خراسان جنوبی ۲۵ بهمن ماه ۹۷برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

روزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی ۲۴ بهمن ماه ۹۷


نیازمندی های استان خراسان جنوبی- ۲۴ بهمن ماه ۹۷برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

نیازمندی های استان خراسان جنوبی – ۲۳ بهمن ماه ۹۷


نیازمندی های استان خراسان جنوبی – ۲۳ بهمن ماه ۹۷برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

استخدام مرکز کاهش آسیب طلوع بهبودی اسدیه 


خبر ۲۱ بهمن ماه ۹۷ – مرکز کاهش آسیب طلوع بهبودی اسدیه وابسته به موسسه پرتو امید گزیک (تحت نظارت اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی) در نظر دارد نسبت به راه اندازی واحد متادون درمانی (mmt) اقدام نماید و نیازمند پزشک واجد شرایط به عنوان مسئول فنی می باشد.

پزشکانی که آماده همکاری در این زمینه می باشند به آدرس اعلام شده مراجعه و یا با شماره درج شده تماس حاصل نمایید.

(روابط عمومی اداره بهزیستی درمیان)برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

روزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی – ۲۱ بهمن ماه ۹۷


نیازمندی های استان خراسان جنوبی – ۲۱ بهمن ماه ۹۷برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید