استخدام سرپرست کارگاه و مسئول دفترفنی در شرکت جهرم بتون


استخدام شرکت جهرم بتون

شرکت جهرم بتون از افراد واجد شرایط زیر جهت پروژه های عمرانی خارج از استان فارس دعوت به همکاری مینماید:

 ردیف عنوان شغلی شهر های مورد نیاز توضیحات
۱

 

سرپرست کارگاه عسلویه، برازجان، کیش پروژه های عمرانی (ابنیه ،تاسیسات و …) دارای حداقل  ۱۰ سال سابقه و مدرک تحصیلی لیسانس عمران
۲ مسئول دفترفنی پروژه های عمرانی (ابنیه ،تاسیسات و …) دارای حداقل  ۱۰ سال سابقه و مدرک تحصیلی لیسانس عمران و معماری

لطفا مدرک تحصیلی و سایر مدارک دوره های اخذ شده و رزومه کامل کاری و سوابق بیمه همراه با شماره تماس به آدرس ایمیل amin_dordahan@yahoo.com ارسال نمایید.برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

استخدام مسئول کنترل پروژه جهت یک شرکت در بوشهر


استخدام شرکت جهرم بتون

شرکت جهرم بتون از افراد واجد شرایط زیر جهت پروژه های عمرانی خارج از استان فارس دعوت به همکاری مینماید:

 ردیف عنوان شغلی شهر های مورد نیاز توضیحات
۱

 

مسئول کنترل پروژه عسلویه، برازجان، کیش دارای حداقل ۸ سال سابقه و مدرک تحصیلی لیسانس صنایع

لطفا مدرک تحصیلی و سایر مدارک دوره های اخذ شده و رزومه کامل کاری و سوابق بیمه همراه با شماره تماس به آدرس ایمیل amin_dordahan@yahoo.com ارسال نمایید.برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید