استخدام کارشناس کامپیوتر در تهران –


استخدام سنجش افزار آسیا

شرکت دانش بنیان سنجش افزار آسیا ، ارائه دهنده نرم افزارهای صنعتی، دارای رتبه یک از شورای عالی انفورماتیک کشور، با توجه به گسترش و توسعه فعالیتهای خود، به منظور تکمیل تیم فنی در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلی شرایط احراز
کارشناس کامپیوتر

 • جهت ارتباط با مشتری، تست و پشتیبانی نرم افزار
 • حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط و مسلط یه SQL

 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

استخدام برنامه نویس حرفه ایی،کارشناس کامپیوتر در تهران –


استخدام سنجش افزار آسیا

شرکت دانش بنیان سنجش افزار آسیا ، ارائه دهنده نرم افزارهای صنعتی، دارای رتبه یک از شورای عالی انفورماتیک کشور، با توجه به گسترش و توسعه فعالیتهای خود، به منظور تکمیل تیم فنی در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.


عنوان شغلی شرایط احراز راه ارتباطی
برنامه نویس حرفه ایی

 • تسلط کامل به TSQL و SQL Server
 • تسلط بر برنامه نویسی حوزه WEB (C#.Net )
 •  تسلط بر Multiprogramming
 •  آشنا به ابزار TFS
 •  مسئولیت پذیر و متعهد

Software@saa.ir

 

کارشناس کامپیوتر

 • جهت ارتباط با مشتری، تست و پشتیبانی نرم افزار
 • حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط و مسلط یه SQL

su@saa.ir

 

 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل مندرج در هر ردیف شغلی ارسال نمایند.برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

استخدام برنامه نویس حرفه ایی در تهران –


استخدام سنجش افزار آسیا

شرکت دانش بنیان سنجش افزار آسیا ، ارائه دهنده نرم افزارهای صنعتی، دارای رتبه یک از شورای عالی انفورماتیک کشور، با توجه به گسترش و توسعه فعالیتهای خود، به منظور تکمیل تیم فنی در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلی شرایط احراز
برنامه نویس حرفه ایی

 • تسلط کامل به TSQL و SQL Server
 • تسلط بر برنامه نویسی حوزه WEB (C#.Net )
 •  تسلط بر Multiprogramming
 •  آشنا به ابزار TFS
 •  مسئولیت پذیر و متعهد

 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

استخدام برنامه نویس در شرکت دانش بنیان سنجش افزار آسیا- تهران –


استخدام سنجش افزار آسیا

شرکت دانش بنیان سنجش افزار آسیا ، ارائه دهنده نرم افزارهای صنعتی، دارای رتبه یک از شورای عالی انفورماتیک کشور با توجه به گسترش و توسعه فعالیتهای خود، به منظور تکمیل تیم فنی در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلی شرایط احراز
برنامه نویس

 • تسلط کامل به TSQL
 • تسلط بر برنامه نویسی حوزه WEB (C#.Net )
 • آشنا به ابزار TFS
 • مسئولیت پذیر و متعهد

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید