استخدام کارشناس بازرگانی خارجی در شرکت پارس کرون در تهران –


استخدام پارس کرون

شرکت معتبر بازرگانی پارس کرون جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلی شرایط احراز
کارشناس بازرگانی خارجی

 • ترجیحاً آشنا به صنایع غذایی
 • مسلط به امور واردات و صادرات
 • مسلط به زبان انگلیسی
 • مسلط به ICDL

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

استخدام کارشناس بازرگانی داخلی خانم در شرکت پارس کرون در تهران –


استخدام پارس کرون

شرکت معتبر بازرگانی پارس کرون جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز
کارشناس بازرگانی داخلی ترجیحا خانم

 • کارشناس ارشد صنایع غذایی
 • آشنا به زبان انگلیسی
 • مسلط به ICDL علی الخصوص اکسل

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

استخدام رئیس حسابداری،کارشناس بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی –


استخدام پارس کرون

شرکت معتبر بازرگانی پارس کرون جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.عنوان شغلی شرایط احراز  ارسال رزومه به
رئیس حسابداری

 • با حداقل ۵ سال سابقه
 • تسلط به امور مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، تهیه صورتهای مالی و استانداردهای حسابداری
 • آشنایی با سپیدار سیستم و شایگان سیستم مزیت محسوب میشود.
 • فقط متولدین ۱۳۶۲ به بعد
 • به صورت تمام وقت

cv3@parscrown.com
کارشناس بازرگانی داخلی

 • جنسیت: ترجیحا خانم
 • کارشناس ارشد صنایع غذایی
 • آشنا به زبان انگلیسی
 • مسلط به ICDL علی الخصوص اکسل

cv1@parscrown.com
کارشناس بازرگانی خارجی

 • ترجیحاً آشنا به صنایع غذایی
 • مسلط به امور واردات و صادرات
 • مسلط به زبان انگلیسی
 • مسلط به ICDL

cv2@parscrown.com

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل مندرج در هر ردیف شغلی ارسال نمایند.برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

استخدام رئیس حسابداری در شرکت پارس کرون در تهران –


استخدام پارس کرون

شرکت معتبر بازرگانی پارس کرون جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلی شرایط احراز
رئیس حسابداری

 • با حداقل ۵ سال سابقه
 • تسلط به امور مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، تهیه صورتهای مالی و استانداردهای حسابداری
 • آشنایی با سپیدار سیستم و شایگان سیستم مزیت محسوب میشود.
 • فقط متولدین ۱۳۶۲ به بعد
 • به صورت تمام وقت

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

استخدام کارشناس بازرگانی داخلی در شرکت پارس کرون در تهران –


استخدام پارس کرون

شرکت پارس کرون جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز
کارشناس بازرگانی داخلی ترجیحا خانم

 • کارشناس ارشد صنایع غذایی
 • آشنا به زبان انگلیسی 
 • مسلط به ICDL علی الخصوص اکسل

 

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر  ارسال نمایند.برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

استخدام کارشناس بازرگانی خارجی در شرکت پارس کرون در تهران –


استخدام پارس کرون

شرکت پارس کرون جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلی شرایط احراز
کارشناس بازرگانی خارجی 

 • ترجیحاً آشنا به صنایع غذایی
 • مسلط به امور واردات و صادرات
 • مسلط به زبان انگلیسی 
 • مسلط به ICDL

 

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

استخدام حسابدار ارشد،کارشناس بازرگانی داخلی و خارجی در تهران –


استخدام پارس کرون

شرکت پارس کرون جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.عنوان شغلی شرایط احراز راه ارتباطی
حسابدار ارشد

 • تعداد و جنسیت: ۱ نفر آقا
 • با حداقل ۵ سال سابقه
 • آشنا به نرم افزار حسابداری علی الخصوص شایگان سیستم و سپیدار
 • فقط متولدین ۱۳۶۲ به بعد
 • به صورت تمام وقت

 

cv3@parscrown.com

کارشناس بازرگانی داخلی

 • جنسیت: ترجیحا خانم
 • کارشناس ارشد صنایع غذایی
 • آشنا به زبان انگلیسی 
 • مسلط به ICDL علی الخصوص اکسل

 

cv1@parscrown.com

 

کارشناس بازرگانی خارجی 

 • ترجیحاً آشنا به صنایع غذایی
 • مسلط به امور واردات و صادرات
 • مسلط به زبان انگلیسی 
 • مسلط به ICDL

cv2@parscrown.com

 

 

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل مندرج در هر ردیف شغلی ارسال نمایند.برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

استخدام حسابدار ارشد آقا در شرکت پارس کرون در تهران –


استخدام پارس کرون

شرکت پارس کرون جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلی تعداد و جنسیت شرایط احراز
حسابدار ارشد ۱ نفر آقا

 • با حداقل ۵ سال سابقه
 • آشنا به نرم افزار حسابداری علی الخصوص شایگان سیستم و سپیدار
 • فقط متولدین ۱۳۶۲ به بعد
 • به صورت تمام وقت

 

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید