استخدام چرخکار ماهر و نیمه ماهر جهت شرکتی در کرمانشاه


استخدام شرکت مدسازان arca

شرکت مدسازان arca در استان کرمانشاه و شهرستان های تابع جهت تکمیل کادر خود در بخش های مختلف از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:

بخش های استخدامی ردیف عنوان شغلی جنسیت
بخش کارگاهی تولید ۱ چرخکار ماهر و نیمه ماهر خانم و آقا

متقاضیان و واجدین شرایط هرکدام از ردیف های شغلی جهت رزرو تایم جهت مصاحبه حضوری با ارتباط از طریق شماره تماس های اعلام شده مراجعه و کسب اطلاعات بیشتر صرفا با مراجعه حضوری و ارسال فایل رزومه خود به ایمیل شرکت امکان پذیر است به درخواست ها و سئوالات تخصصی غیر حضوری ترتیب اثر داده نخواهد شد.Source link

استخدام کادر فروش در شرکت مدسازان آرکا


استخدام شرکت مدسازان arca

شرکت مدسازان arca در استان کرمانشاه و شهرستان های تابع جهت تکمیل کادر خود در بخش های مختلف از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:

بخش های استخدامی ردیف عنوان شغلی جنسیت
بخش فروش ۱ نیروی فعال و اکتیو فروشنده ثابت در فروشگاه خانم
۲ نیروی فعال خوش سیما، ترجیحا دارای تحصیلات یا تجربه کافی و مرتبط با فروش و ثبت سفارشات ادارات و ارگان ها —-
۳ سرپرست تیم فروش دارای قدرت و تجربه کافی جهت مدیریت تیم فروش خانم
۴ بازاریاب با حقوق ثابت و پورسانت جهت ویزیت همکاران خانم و آقا

متقاضیان و واجدین شرایط هرکدام از ردیف های شغلی جهت رزرو تایم جهت مصاحبه حضوری با ارتباط از طریق شماره تماس های زیر ۰۹۱۳۰۲۲۳۰۱۲ _ ۰۹۹۱۵۵۵۷۳۴۱ مراجعه و کسب اطلاعات بیشتر صرفا با مراجعه حضوری و ارسال فایل رزومه خود به ایمیل شرکت امکان پذیر است به درخواست ها و سئوالات تخصصی غیر حضوری ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ایمیل:Source link

استخدام نیروی میان کار برای شرکت مدسازان در کرمانشاه


استخدام شرکت مدسازان arca

شرکت مدسازان arca در استان کرمانشاه و شهرستان های تابع جهت تکمیل کادر خود در بخش های مختلف از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:

بخش های استخدامی ردیف عنوان شغلی
بخش کارگاهی تولید ۱ میان کار

متقاضیان و واجدین شرایط هرکدام از ردیف های شغلی جهت رزرو تایم جهت مصاحبه حضوری با ارتباط از طریق شماره تماس های اعلام شده مراجعه و کسب اطلاعات بیشتر صرفا با مراجعه حضوری و ارسال فایل رزومه خود به ایمیل شرکت امکان پذیر است به درخواست ها و سئوالات تخصصی غیر حضوری ترتیب اثر داده نخواهد شد.Source link

استخدام اتوکار خانم و آقا جهت یک شرکت در کرمانشاه


استخدام شرکت مدسازان arca

شرکت مدسازان arca در استان کرمانشاه و شهرستان های تابع جهت تکمیل کادر خود در بخش های مختلف از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:

بخش های استخدامی ردیف عنوان شغلی جنسیت
بخش کارگاهی تولید ۱ اتوکار خانم و آقا

متقاضیان و واجدین شرایط هرکدام از ردیف های شغلی جهت رزرو تایم جهت مصاحبه حضوری با ارتباط از طریق شماره تماس های اعلام شده مراجعه و کسب اطلاعات بیشتر صرفا با مراجعه حضوری و ارسال فایل رزومه خود به ایمیل شرکت امکان پذیر است به درخواست ها و سئوالات تخصصی غیر حضوری ترتیب اثر داده نخواهد شد.Source link