استخدام کارشناس حسابداری جهت یک شرکت در اصفهان


استخدام کارشناس حسابداری در شرکت اصفهان مقدم  شرکت تولیدی اصفهان مقدم واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: ردیف عنوان شغلی شرایط و توضیحات استان مورد نیاز شهر مورد نیاز ۱ کارشناس حسابداری حداقل دو سال سابقه کار- آشنایی با سیستم همکاران اصفهان اصفهان- مبارکه- بهارستان- سپاهان شهر

استخدام کارشناس حسابداری جهت یک شرکت در اصفهان .برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

استخدام کارشناس پشتیبانی IT در شرکت اصفهان مقدم


استخدام پشتیبانی IT جهت یک شرکت در اصفهان شرکت تولیدی اصفهان مقدم واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: ردیف عنوان شغلی شرایط و توضیحات استان مورد نیاز شهر مورد نیاز ۱ کارشناس پشتیبانی IT حداقل دو سال سابقه کار اصفهان اصفهان- مبارکه- بهارستان- سپاهان شهر

استخدام کارشناس پشتیبانی IT در شرکت اصفهان مقدم .برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

استخدام کارشناس فروش داخلی و خارجی خانم و آقا در اصفهان


استخدام کارشناس فروش در شرکت اصفهان مقدم  شرکت تولیدی اصفهان مقدم واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط و توضیحات استان مورد نیاز شهر مورد نیاز ۱ کارشناس فروش داخلی آقا/ خانم حداقل دو سال سابقه کار مرتبط اصفهان اصفهان- مبارکه- بهارستان- سپاهان […]

استخدام کارشناس فروش داخلی و خارجی خانم و آقا در اصفهان .برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید