دعوت به همکاری پزشک مسئول فنی برای مرکز ترک اعتیاد در تهران


یک مرکز ترک اعتیاد واقع در تهران جهت تکمیل کادر خود به یکنفر پزشک مسئول فنی نیازمند است. ساعت کاری: شیفت عصر

دعوت به همکاری پزشک مسئول فنی برای مرکز ترک اعتیاد در تهران<برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید