استخدام برشکار ماهر، مونتاژ کار ماهر و نصاب کار با حقوق ماهیانه در تهران


کارگاهی در حکیمیه تهران به یک برشکار ماهر، مونتاژ کار ماهر و یک نصاب کار با حقوق ماهیانه نیازمند است.

استخدام برشکار ماهر، مونتاژ کار ماهر و نصاب کار با حقوق ماهیانه در تهران /a>.برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید