استخدام مونتاژ کار کابینت جهت کارگاه مبلمان در محدوده قلعه نو ورامین


یک کارگاه مبلمان در محدوده قلعه نو ورامین به مونتاژ کار کابینت (ماهر) نیازمند است.

استخدام مونتاژ کار کابینت جهت کارگاه مبلمان در محدوده قلعه نو ورامین<برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید