استخدام پذیرشگر خانم برای درمانگاه دندانپزشکی در تهران


یک درمانگاه دندانپزشکی در تهران جهت تکمیل کادر خود به یکنفر پذیرشگر (خانم) با سابقه کار نیازمند است.

استخدام پذیرشگر خانم برای درمانگاه دندانپزشکی در تهران<برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید