استخدام تعدادی بسته بند خانم در محیطی کاملا زنانه در شهر تهران –


به تعدادی بسته بند خانم در محیطی کاملا زنانه در شهر تهران نیازمندیم.

آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی بر یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

استخدام تعدادی مربی زبان، چرتکه، نقاشی و کمک مربی –


به تعدادی مربی (زبان، چرتکه، نقاشی و..) و کمک مربی و خدمه (خانم محجبه) جهت کار در خانه کودک در تهران محدوده افسریه نیازمندیم.

آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی بر یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

استخدام تعدادی فروشنده جهت کار در لوازم التحریر در شهر تهران –


به تعدادی فروشنده به صورت نیمه وقت و تمام وقت جهت کار در لوازم التحریر در شهر تهران نیازمندیم.

آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی بر یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید