استخدام مهندس ناظر با سابقه کار ۱۲ الی ۱۵ سال-شهر ری –


یک شرکت مهندسین مشاور  جهت تکمیل کادر نظارت کارگاهی مربوط به یکی از پروژه های خود در استان تهران در محدوده شهرری از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلی شرایط احراز
مهندس ناظر

  • مهندسین عمران یا معماری
  • با سابقه کار ۱۲ الی ۱۵ سال

 

متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

روزنامه استخدامی استان خراسان شمالی- ۱۲ خرداد ماه ۹۸


نیازمندی های استان خراسان شمالی- ۱۲ خرداد ماه ۹۸برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

روزنامه استخدامی استان قم – ۱۲ خرداد ماه ۹۸


نیازمندی های استان قم- ۱۲ خرداد ماه ۹۸برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

روزنامه استخدامی استان فارس ۱۲ خرداد ماه ۹۸


نیازمندی های استان فارس ۱۲ خرداد ماه ۹۸برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

روزنامه استخدامی استان هرمزگان ۱۲ خرداد ماه ۹۸


نیازمندی های استان هرمزگان- ۱۲ خرداد ماه ۹۸برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

روزنامه استخدامی استان زنجان – ۱۲ خرداد ماه ۹۸


نیازمندی های استان زنجان – ۱۲ خرداد ماه ۹۸برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

روزنامه استخدامی استان اصفهان (عصر) ۱۲ خرداد ماه ۹۸


نیازمندی های استان اصفهان ۱۲ خرداد ماه ۹۸برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

روزنامه استخدامی استان البرز – ۱۲ خرداد ماه ۹۸


نیازمندی های استان البرز – ۱۲ خرداد ماه ۹۸برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

روزنامه استخدامی استان خراسان رضوی – ۱۲ خرداد ماه ۹۸


نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۱۲ خرداد ماه ۹۸برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

روزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی ۱۲ خرداد ماه ۹۸


نیازمندی های استان خراسان جنوبی ۱۲ خرداد ماه ۹۸برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید