اعلام نتایج پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی علوم پزشکی قم دی ماه ۹۷


خبر ۲ اردیبهشت ماه ۹۸-اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون نیروی قراردادی آذر ۹۷ (رشته های دارای مصاحبه تخصصی)اعلام شد

جهت نمایش اسامی اینجا کلیک کنید

جهت نمایش مدارک مورد نیاز اینجا کلیک کنید


خبر ۲۰ دی ماه ۹۷ – اعلام اسامی اولیه و چند برابر ظرفیت قبول شدگان آزمون قراردادی آذر ماه ۹۷


خبر ۱۱ دی ۹۷: زمان اعلام نتایج آزمون استخدامی قراردادی دانشگاه علوم پزشکی قم

اعلام نتایج آزمون استخدامی نیروهای قراردادی دانشگاه علوم پزشکی قم تا تاریخ ۲۰ دی ۹۷ مشخص خواهد شد.


خبر ۱۳ آذر ۹۷: اعلام اسامی تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی دی ماه ۹۶

اسامی تکمیل ظرفیت آزمون سال ۹۶ دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام شد.

با توجه به اعلام اسامی قبول شدگان تکمیل ظرفیت  آزمون استخدامی مورخ ۹۶/۱۰/۰۱ خواهشمند است افراد ذیل الذکر در تاریخهای مشخص شده به همراه مدارک خواسته شده به هسته گزینش دانشگاه مراجعه نمایند.

مدارک لازم جهت ارائه به هسته گزینش دانشگاه:

۱-     ۳ قطعه عکس ۴*۳

۲-    اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی متقاضی

۳-    اصل و تصویر مدرک تحصیلی در شرایط احراز شغل

۴-    اصل و تصویر احکام قراردادی ویژه شاغلین قراردادی

۵-    تکمیل فرم اطلاعات فردی (موجود در امور اداری هسته گزینش)

۶-    گواهی اشتغال به طرح ویژه شاغلین طرحی به  تاریخ روز

۷-    اصل و تصویر کارت پایان خدمت


خبر ۲۰ شهریور ۹۷: اطلاعیه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی قم

بدینوسیله فهرست اسامی داوطلبان دعوت شده دارای نمره حدنصاب و فاقد نمره حدنصاب ( با توجه به نامه شماره ۳۶۴۱/۲۰۹/د مورخ ۲۷/۰۵/۹۷ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ) جهت تکمیل کد رشته هایی که تکمیل ظرفیت نشده اند به شرح جدول ذیل اعلام می گردد. لذا ضروری است داوطلبان محترم طبق جدول زمان بندی، با دردست داشتن کلیه مدارک به نشانی: قم – خیابان ساحلی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم – طبقه سوم-اداره کارگزینی- واحد استخدام مراجعه نمایند.
خواهشمند است:
۱- تصویر تمامی مدارک در برگه ( ۴ (A تهیه گردد.
۲- کلیه مدارک مورد نظر کامل باشد .کارگزینی از پذیرفتن مدارک ناقص( به جهت جلوگیری از احقاق حقوق شما داوطلبین عزیز) معذور است.
مدارک مورد نیاز:
۱-۴ قطعه عکس پشت نویسی شده
۲-اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه داوطلب و همسر(در صورت تاهل)
۳-اصل و تصویر کارت ملی داوطلب و همسر (در صورت تاهل)
۴-اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه آقایان)
۵-اصل و تصویرآخرین مدرک تحصیلی
۶- پرینت کارنامه چاپ شده از سایت سازمان سنجش
۷-اصل و تصویر گواهی پایان طرح یا معافیت، ویژه رشته های مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (رشته های اجباری).
۸-گواهی اشتغال به طرح در رشته های اجباری از محل خدمت (به تاریخ شهریور ماه ۹۷).
۹-اصل و تصویر گواهی پایان طرح (در صورت گذراندن طرح ) و یا گواهی اشتغال به طرح در واحدهای تابعه ویژه رشته های اختیاری.
۱۰-گواهی اشتغال به طرح برای کسانی که تمدید طرح نموده اند و یا بدون ضریب در حال خدمت هستند حتی در دانشگاه های دیگر (به تاریخ شهریور ماه ۹۷).
۱۱-گواهی مبنی بر موافقت با انصراف از طرح برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های دارای طرح اختیاری که طرح خود را در سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت ( غیر از محل جغرافیا خدمت ) می گذرانند. (به تاریخ شهریور ماه ۹۷)
تبصره : (داوطلبانی که در مراکز آموزشی درمانی فعالیت می کنندگواهی مربوطه را از مرکز محل خدمت و داوطلبانی که در مراکز غیر آموزشی درمانی فعالیت می کنند گواهی مربوطه را بایستی از معاونت مربوطه دریافت کنند( معاونت درمان، آموزشی،دانشجویی و …)
۱۲-کاربرگ مربوط به انصراف قطعی از تحصیل برای مشمولین تبصره بند ۶- تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی.
۱۳- گواهی اشتغال از مرکز محل خدمت به همراه فرم خلاصه سوابق و احکام قراردادی ویژه شاغلین قراردادکار معین برای محاسبه امتیاز شاغلین قراردادی (به تاریخ شهریور ماه ۹۷) ( حداکثر ۱۰ سال ) .
۱۴-لیست سوابق بیمه ممهور به مهر سازمان تأمین اجتماعی به همراه گواهی مدت کارکرد مرتبط با شغل مورد تقاضا با ذکر تاریخ شروع و پایان از واحد محل خدمت ویژه شاغلین شرکتی تخصصی (برای محاسبه امتیاز شاغلین شرکتی) (به تاریخ شهریور ماه ۹۷) ( حداکثر ۱۰ سال ) .
۱۵-مدارک دال بر بومی (ارائه یکی از مدارک ذیل الزامی است).
الف ) ارائه اصل و تصویر شناسنامه داوطلب یا همسر داوطلب (محل تولد داوطلب یا همسرداوطلب شهرستان یا استان قم باشد).
ب ) ارائه گواهی معتبر از محل اشتغال فعلی یا بازنشستگی همسر، پدر یا مادر(ویژه پرسنل نیروهای مسلح یا کارکنان دولت).
• اصل و تصویر حکم بازنشستگی( پیمانی ، رسمی یا نیروهای مسلح) پدر، مادر، همسر به انضمام گواهی بازنشستگی از محل خدمت (به تاریخ روز با قید محل خدمت بازنشستگی) جهت افراد بازنشسته.
• گواهی اشتغال از محل خدمت(به تاریخ روز با قید محل خدمت) به انضمام آخرین حکم کارگزینی پیمانی یا رسمی یا نیروهای مسلح : پدر، مادر، همسر جهت افراد شاغل.
• اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه فرد شاغل یا بازنشسته .
ج) ارائه گواهی از آموزش و پرورش محل تحصیل (محل تحصیل داوطلب ۴ سال متوالی یا متناوب ( ابتدایی – راهنمایی – دبیرستان – پیش دانشگاهی شهرستان قم یا استان قم باشد).
د) ارائه ریز سوابق بیمه ممهور به مهرسازمان بیمه گرجهت داوطلب ، پدر ، مادر یا همسر وی
• گواهی سابقه پرداخت حق بیمه از شعب پرداخت حق بیمه ممهور به مهر سازمان بیمه مربوطه (داوطلب ، پدر ، مادر و یا همسر داوطلب حداقل ۴ سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان یا شهرستان قم داشته باشند).
• اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه فرد بیمه شده
۱۶–مدارک قابل ارائه برای داوطلبانی که دارای شرایط سنی نمی باشند و برای کسر از سن قابل قبول است.
الف) داوطلبین قراردادی شاغل ( قراردادی کار معین – پزشک خانواده – قرارداد مشاغل کارگری حداکثر به میزان ۱۵ سال طبق سابقه بیمه ارائه ریز بیمه ممهور به مهرسازمان تامین اجتماعی).
ب) کارمندان شرکتی شاغل که به صورت غیر مستقیم و از طریق شرکت پیمانکاری طرف قرارداد با دانشگاه و سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خدمت اشتغال دارند (حداکثر به میزان ۱۵ سال طبق سابقه بیمه ارائه ریز بیمه ممهور به مهر سازمان تامین اجتماعی).
ج) افراد خانواده معظم شهداء ( خواهر ، برادر، پدر و مادر شهید ) تا میزان ۵ سال به شرط ارائه گواهی از سازمان بنیاد شهید کل .
د) سنوات قراردادی یا شرکتی داوطلبانی که به صورت قراردادی تمام وقت اعم از ( قراردادکار معین ، پزشک خانواده و مشاغل کارگری ) در دانشگاه یا سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت و یا شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد به خدمت اشتغال داشته اند و در تاریخ آزمون با موسسه قطع همکاری نموده اند حداکثر به میزان ۵ سال ( طبق سابقه بیمه) ممهور به مهر سازمان تامین اجتماعی.
و) سابقه خدمت کارمندان تمام وقت دولتی حداکثر به میزان ۵ سال .
ه)رزمندگان دارای کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ، به میزان مدت حضور در جبهه.
ی)جانبازان ، آزادگان ، فرزندان و همسر شهدا ،فرزندان و همسر جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر ، فرزندان و همسر آزادگان که حداقل یک سال و بالاتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

**تذکر بسیار مهم:
لیست اعلام شده در خصوص افراد دارای حدنصاب و فاقد حدنصاب صرفا جهت بررسی اولیه مدارک افراد و به صورت موقت بوده و طبق مفاد آگهی منتشرشده از سوی سازمان سنجش ، مسئولیت ناشی از عدم رعایت ضوابط و مقررات اعلام شده در آگهی بر عهده شخص داوطلب بوده و چنانچه صحت اطلاعات اعلام شده توسط آنها در آزمون محرز نگردد ، اولویت افراد کان لم یکن تلقی و از بین سایر متقاضیان دارای شرایط، پذیرش انجام خواهد گردید.لازم به ذکر است لیست نهایی جهت انجام مراحل گزینش در رشته های شغلی مربوطه متعاقبا از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.

جهت مشاهده اطلاعیه و اسامی آزمون اینجا کلیک کنید

مدیریت منابع انسانی


خبر ۲۸ خرداد ماه ۹۷ – اسامی داوطلبان جهت بررسی مدارک استخدامی دانشگاه علوم پزشکی قم(تکمیل ظرفیت)


خبر ۲۶ اسفند ۹۶: اعلام اسامی داوطلبان جهت بررسی مدارک استخدامی دانشگاه علوم پزشکی قم 

بدینوسیله فهرست اسامی داوطلبان دعوت شده جهت بررسی مدارک آزمون استخدامی مورخ ۱ دی ۹۶ به شرح جدول ذیل اعلام می گردد.

لذا ضروری است داوطلبان محترم طبق جدول زمان بندی، با دردست داشتن کلیه مدارک به نشانی: قم – خیابان ساحلی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم – طبقه سوم-اداره کارگزینی- واحد استخدام مراجعه نمایند.
خواهشمند است:
۱- تصویر تمامی مدارک در برگه ( ۴ (A تهیه گردد.
۲- کلیه مدارک مورد نظر کامل باشد .کارگزینی از پذیرفتن مدارک ناقص( به جهت جلوگیری از احقاق حقوق شما داوطلبین عزیز) معذور است.
مدارک مورد نیاز:
۱-۴ قطعه عکس پشت نویسی شده
۲-اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه داوطلب و همسر(در صورت تاهل)
۳-اصل و تصویر کارت ملی داوطلب و همسر ( در صورت تاهل)
۴-اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه آقایان)
۵-اصل و تصویر مدارک دال بر ایثارگری (ویژه داوطلبان ایثارگر) ( داوطلبان دارای سهمیه ۲۵درصد با معرفی نامه از سازمان بنیاد شهید و امورایثارگران استان).( اصل و تصویر شناسنامه فرد ایثارگر).
۶-اصل و تصویرآخرین مدرک تحصیلی
۷-مدارک دال بر معلولیت (ارائه گواهی معلولیت از سازمان بهزیستی استان )
۸- پرینت کارنامه چاپ شده از سایت سازمان سنجش
۹-اصل و تصویر گواهی پایان طرح یا معافیت ویژه رشته های مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (رشته های اجباری).
۱۰-گواهی اشتغال به طرح در رشته های اجباری از محل خدمت (به تاریخ فروردین ماه ۹۷).
۱۱-اصل و تصویر گواهی پایان طرح (در صورت گذراندن طرح ) و یا گواهی اشتغال به طرح در واحدهای تابعه ویژه رشته های اختیاری.
۱۲-گواهی اشتغال به طرح برای کسانی که تمدید طرح نموده اند و یا بدون ضریب در حال خدمت هستند حتی در دانشگاه های دیگر (به تاریخ فروردین ماه ۹۷).
۱۳ -گواهی مبنی بر موافقت با انصراف از طرح برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های دارای طرح اختیاری که طرح خود را در سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت ( غیر از محل جغرافیا خدمت ) می گذرانند. (به تاریخ فروردین ماه ۹۷)
۱۴-گواهی اشتغال به گذراندن تعهدات ضریب کا از محل خدمت (به تاریخ فروردین ماه ۹۷).
۱۵-اصل و تصویر گواهی پایان تعهدات ضریب کا (ویژه متخصصین).
تبصره : (داوطلبانی که در مراکز آموزشی درمانی فعالیت می کنندگواهی مربوطه را از مرکز محل خدمت و داوطلبانی که در مراکز غیر آموزشی درمانی فعالیت می کنند گواهی مربوطه را بایستی از معاونت مربوطه دریافت کنند( معاونت درمان، آموزشی،دانشجویی و …)
۱۶-اصل و تصویرگواهینامه ب ۱ و ب ۲ (پایه دوم) ویژه رشته های شغلی فوریتهای پزشکی.
۱۷-کاربرگ مربوط به انصراف قطعی از تحصیل برای مشمولین تبصره بند ۶- تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی.
۱۸- گواهی اشتغال از مرکز محل خدمت به همراه فرم خلاصه سوابق و احکام قراردادی ویژه شاغلین قراردادکار معین برای محاسبه امتیاز شاغلین قراردادی (به تاریخ فروردین ماه ۹۷) ( حداکثر ۱۰ سال ) .
۱۹-لیست سوابق بیمه ممهور به مهر سازمان تأمین اجتماعی به همراه گواهی مدت کارکرد مرتبط با شغل مورد تقاضا با ذکر تاریخ شروع و پایان از واحد محل خدمت ویژه شاغلین شرکتی تخصصی (برای محاسبه امتیاز شاغلین شرکتی) (به تاریخ فروردین ماه ۹۷) ( حداکثر ۱۰ سال ) .
۲۰- داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه ۵ درصد : ارائه گواهی از معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا معاونت توسعه و مدیریت و منابع انسانی جهاد کشاورزی و یا ستاد مشترک نیروهای مسلح در خصوص کارکنان پایور نیروهای مسلح و نیروی وظیفه و شناسنامه فرد ایثارگر.
۲۱-مدارک دال بر بومی (ارائه یکی از مدارک ذیل الزامی است).
الف ) ارائه اصل و تصویر شناسنامه داوطلب یا همسر داوطلب (محل تولد داوطلب یا همسرداوطلب شهرستان یا استان قم باشد).
ب ) ارائه گواهی معتبر از محل اشتغال فعلی یا بازنشستگی همسر، پدر یا مادر(ویژه پرسنل نیروهای مسلح یا کارکنان دولت).
• اصل و تصویر حکم بازنشستگی( پیمانی یا رسمی یا نیروهای مسلح) پدر، مادر، همسر به انضمام گواهی بازنشستگی از محل خدمت (به تاریخ روز با قید محل خدمت بازنشستگی) جهت افراد بازنشسته.
• گواهی اشتغال از محل خدمت(به تاریخ روز با قید محل خدمت) به انضمام آخرین حکم کارگزینی پیمانی یا رسمی یا نیروهای مسلح : پدر، مادر، همسر جهت افراد شاغل.
• اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه فرد شاغل یا بازنشسته .
ج) ارائه گواهی از آموزش و پرورش محل تحصیل (محل تحصیل داوطلب ۴ سال متوالی یا متناوب ( ابتدایی – راهنمایی – دبیرستان – پیش دانشگاهی شهرستان قم یا استان قم باشد).
د) ارائه ریز سوابق بیمه ممهور به مهرسازمان بیمه گرجهت داوطلب ، پدر ، مادر یا همسر وی
• گواهی سابقه پرداخت حق بیمه از شعب پرداخت حق بیمه ممهور به مهر سازمان بیمه مربوطه (داوطلب ، پدر ، مادر و یا همسر داوطلب حداقل ۴ سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان یا شهرستان قم داشته باشند).
• اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه فرد بیمه شده
۲۲–مدارک قابل ارائه برای داوطلبانی که دارای شرایط سنی نمی باشند و برای کسر از سن قابل قبول است.
الف) داوطلبین قراردادی شاغل ( قراردادی کار معین – پزشک خانواده – قرارداد مشاغل کارگری حداکثر به میزان ۱۵ سال طبق سابقه بیمه ارائه ریز بیمه ممهور به مهرسازمان تامین اجتماعی).
ب) کارمندان شرکتی شاغل که به صورت غیر مستقیم و از طریق شرکت پیمانکاری طرف قرارداد با دانشگاه و سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خدمت اشتغال دارند (حداکثر به میزان ۱۵ سال طبق سابقه بیمه ارائه ریز بیمه ممهور به مهر سازمان تامین اجتماعی).
ج) افراد خانواده معظم شهداء ( خواهر ، برادر، پدر و مادر شهید ) تا میزان ۵ سال به شرط ارائه گواهی از سازمان بنیاد شهید کل .
د) سنوات قراردادی یا شرکتی داوطلبانی که به صورت قراردادی تمام وقت اعم از ( قراردادکار معین ، پزشک خانواده و مشاغل کارگری ) در دانشگاه یا سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت و یا شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد به خدمت اشتغال داشته اند و در تاریخ آزمون با موسسه قطع همکاری نموده اند حداکثر به میزان ۵ سال ( طبق سابقه بیمه) ممهور به مهر سازمان تامین اجتماعی.
و) سابقه خدمت کارمندان تمام وقت دولتی حداکثر به میزان ۵ سال .
ه)رزمندگان دارای کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ، به میزان مدت حضور در جبهه.
ی)جانبازان ، آزادگان ، فرزندان و همسر شهدا ،فرزندان و همسر جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر ، فرزندان و همسر آزادگان که حداقل یک سال و بالاتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

**تذکر بسیار مهم:
لیست اعلام شده به میزان یک و نیم برابر و صرفا جهت بررسی اولیه مدارک افراد و به صورت موقت بوده و طبق مفاد آگهی منتشرشده از سوی سازمان سنجش ، مسئولیت ناشی از عدم رعایت ضوابط و مقررات اعلام شده در آگهی بر عهده شخص داوطلب بوده و چنانچه صحت اطلاعات اعلام شده توسط آنها در آزمون محرز نگردد ، اولویت افراد کان لم یکن تلقی و از بین سایر متقاضیان دارای شرایط، پذیرش انجام خواهد گردید. بدیهی است در صورت تغییر اولویت داوطلبان دعوت شده ،دعوت از سایر داوطلبان از طریق همین سایت و یا تماس تلفنی انجام خواهد شد.لازم به ذکر است لیست نهایی جهت انجام مراحل گزینش و یا مصاحبه در رشته های شغلی مربوطه متعاقبا از طریق سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.

جهت دانلود اسامی اینجا کلیک نماییدبرای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

اعلام جزئیات مصاحبه داوطلبان آزمون تصدی منصب قضا سال ۹۷


خبر ۲۷ فروردین ۹۸: اعلام جزئیات مصاحبه داوطلبان آزمون تصدی منصب قضا سال ۹۷ 

معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، جزئیات مصاحبه داوطلبان آزمون تصدی منصب قضا سال گذشته را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، جزئیات زمان و مکان مصاحبه علمی_شفاهی داوطلبان دانشگاهی و حوزوی پذیرفته شده در آزمون تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۷ را اعلام کرد.

مصاحبه علمی پذیرفته‌شدگان دانشگاهی از نیمه دوم فرودین ماه ۱۳۹۸ در دو شهرستان تهران و قم درحال برگزاری است و تا تابستان سال جاری ادامه خواهد داشت. در ماه مبارک رمضان مصاحبه‌ای برگزار نمی‌شود.

داوطلبان از طریق تماس تلفنی به مصاحبه دعوت می‌شوند. زمان مصاحبه علمی یکبار تعیین و ابلاغ می‌گردد و امکان تغییر آن وجود ندارد. عدم پاسخگویی به تلفن همراه در ۲ نوبت به منزله انصراف از شرکت در مصاحبه علمی است.

نشانی مکان‌های مصاحبه علمی:
تهران، خیابان حافظ، نبش خیابان سمیه، روبروی دانشگاه امیرکبیر، ساختمان شماره ۳ قوه قضائیه، طبقه نهم
قم، بلوار ۱۵ خرداد، بعد از پمپ بنزین، نبش خیابان سعدی، مرکز آموزش قوه قضائیه، طبقه همکف

مصاحبه علمی پذیرفته‌شدگان حوزوی از نیمه دوم بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷ در شهر مقدس قم درحال برگزاری است و تا تابستان سال جاری ادامه خواهد داشت. در ماه مبارک رمضان مصاحبه‌ای برگزار نمی‌شود.

داوطلبان از طریق تماس تلفنی به مصاحبه دعوت می‌شوند. زمان مصاحبه علمی یکبار تعیین و ابلاغ می‌گردد و امکان تغییر آن وجود ندارد. عدم پاسخگویی به تلفن همراه در ۲ نوبت به منزله انصراف از شرکت در مصاحبه علمی است.

نشانی مکان مصاحبه علمی:
قم، بلوار ۱۵ خرداد، بعد از پمپ بنزین، نبش خیابان سعدی، مرکز آموزش قوه قضائیه، طبقه همکف

در رابطه با نحوه اعلام نتایج این مرحله از آزمون (مصاحبه علمی) متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.


خبر ۱۳ اسفند ۹۷:  اطلاعیه زمان و مکان مصاحبه علمی پذیرفته‌شدگان دانشگاهی آزمون تصدی منصب قضاء سال ۹۷ 

معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای به داوطلبان دانشگاهی پذیرفته شده در آزمون تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۷ اعلام کرده است که مصاحبه علمی پذیرفته‌شدگان از نیمه دوم فرودین ماه ۱۳۹۸ در دو شهرستان تهران و قم آغاز خواهد شد و داوطلبان از طریق تماس تلفنی دعوت به حضور می‌شوند.

به گزارش ایسنا، اطلاعیه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به شرح زیر است:

«زمان مصاحبه علمی یک بار تعیین و ابلاغ می شود و امکان تغییر آن وجود ندارد. عدم پاسخگویی به تلفن همراه در ۲ نوبت به منزله انصراف از شرکت در مصاحبه علمی است.

مدارک لازم برای تشکیل پرونده در روز مصاحبه علمی به شرح ذیل است:

یک قطعه عکس ۴×۳ رنگی جدید

اصل و تصویر کارت ملی

اصل شناسنامه و تصویر تمام صفحات آن

مدارک تحصیلی (کارشناسی و بالاتر)

پرینت کارنامه آزمون (تستی و تشریحی)

تذکر ۱: همه مدارک بند ۲ تا ۵ می‌بایست در قطع A۴ تهیه و تحویل شوند.

تذکر ۲: در صورت نقص مدارک در روز مصاحبه علمی از تشکیل پرونده ممانعت به عمل خواهد آمد و داوطلب حق شرکت در مصاحبه علمی را نخواهد داشت.

نشانی مکان‌های مصاحبه علمی:

تهران، خیابان حافظ، نبش خیابان سمیه، روبروی دانشگاه امیرکبیر، ساختمان شماره ۳ قوه قضائیه، طبقه نهم

قم، بلوار ۱۵ خرداد، بعد از پمپ بنزین، نبش خیابان سعدی، مرکز آموزش قوه قضائیه، طبقه همکف

مواد امتحانی مصاحبه علمی شفاهی به شرح ذیل است:

حقوق مدنی و آئین دادرسی و اجرای احکام مدنی

حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی، آئین دادرسی و اجرای احکام کیفری

داوطلبان در صورت قبولی در مصاحبه علمی به مرحله آزمون شخصیت راه می‌یابند.

براساس این گزارش، هشتم اسفندماه سال جاری نتایج آزمون تشریحی داوطلبان تصدی منصب قضا ویژه داوطلبان دانشگاهی سال ۱۳۹۷ اعلام شد


خبر ۸ اسفند ۹۷: اعلام نتایج آزمون تشریحی تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۷ 

بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان دانشگاهی آزمون تشریحی تصدی منصب قضاء سال ۱۳۹۷ می‌رساند، که نتایج آزمون تشریحی مذکور به صورت کارنامه بر روی سایت سازمان سنجش‌ آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org از امروز (چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۰۸) قرار می گیرد.

لذا داوطلبان گرامی براساس مشاهده نتیجه مندرج درکارنامه آزمون درصورت هرگونه سوال یا اعتراض می توانند حداکثر تا ۱۰ روز پس از اعلام نتیجه به سایت سازمان سنجش مراجعه و در قسمت تعبیه شده دراین خصوص(سیستم پاسخگویی)، موضوع خود را مطرح نمایند.

ضمناً داوطلبان گرامی برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، به آدرسwww.qazahrm.ir و کانال رسمی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در پیام رسان سروش به آدرس sapp.ir/qazahrm مراجعه نمایند.

جهت مشاهده نتایج اینجا کلیک نمایید


خبر ۸ بهمن ۹۷: بدینوسیله به اطلاع داوطلبان حوزوی آزمون تصدی منصب قضا‌ سال ۱۳۹۷ می‌رساند، مصاحبه علمی پذیرفته‌شدگان از نیمه دوم بهمن‌ماه در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد و داوطلبان پذیرفته‌شده از طریق تماس تلفنی به مصاحبه علمی دعوت خواهند شد.

زمان مصاحبه علمی یکبار تعیین و ابلاغ می‌گردد و امکان تغییر آن وجود ندارد. عدم پاسخگویی به تلفن همراه در ۲ نوبت به منزله انصراف از شرکت در مصاحبه علمی است.

مواد امتحانی در مرحله مصاحبه علمی همان مواد امتحانی آزمون کتبی می‌باشد.

مدارک لازم برای تشکیل پرونده در روز مصاحبه علمی به شرح ذیل است:
۱. یک قطعه عکس ۴×۳ رنگی جدید
۲. اصل و تصویر کارت ملی
۳. اصل شناسنامه و تصویر تمام صفحات آن
۴. مدارک تحصیلی (سطح ۲ یا کارشناسی و بالاتر)
۵. پرینت کارنامه آزمون
تذکر ۱: همه مدارک بند ۲ تا ۵ می بایست در قطع A۴ تهیه و تحویل شوند.
تذکر ۲: در صورت نقص مدارک در روز مصاحبه علمی از تشکیل پرونده ممانعت به عمل خواهد آمد و داوطلب حق شرکت در مصاحبه علمی را نخواهد داشت.

آدرس مکان مصاحبه: قم، بلوار ۱۵ خرداد، بعد از پمپ بنزین، نبش خیابان سعدی، مرکز آموزش قوه قضائیه، طبقه همکف

خبر ۱۹ دی ۹۷: اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضاء ویژه داوطلبان حوزوی سال ۹۷ 

جهت مشاهده نتایج آزمون اینجا کلیک نمایید

خبر ۱۹ دی ۹۷:بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان حوزوی آزمون تشریحی تصدی منصب قضاء سال ۱۳۹۷ می‌رساند، که نتایج آزمون تشریحی مذکور به صورت کارنامه بر روی سایت سازمان سنجش‌ آموزش کشور از امروز (چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۹) قرار می گیرد.

لذا داوطلبان گرامی براساس مشاهده نتیجه مندرج درکارنامه آزمون درصورت هرگونه سوال یا اعتراض می توانند حداکثر تا ۱۰ روز پس از اعلام نتیجه به سایت سازمان سنجش مراجعه و در قسمت تعبیه شده دراین خصوص(سیستم پاسخگویی)، موضوع خود را مطرح نمایند.

ضمناً داوطلبان گرامی برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه،مراجعه نمایند.

لازم به توضیح است که نتایج آزمون تشریحی ویژه داوطلبان دانشگاهی متعاقباً اعلام خواهد شد.


خبر ۱۱ دی ۹۷: اعلام مواد آزمون مصاحبه علمی_شفاهی تصدی منصب قضا‌ سال ۹۷ ویژه داوطلبان حوزوی 

بدینوسیله به اطلاع داوطلبان حوزوی آزمون تصدی منصب قضاء سال ۱۳۹۷ می‌رساند، مواد امتحانی در مرحله مصاحبه علمی همان مواد امتحانی آزمون کتبی می‌باشد.
مواد امتحانی مصاحبه علمی_شفاهی به شرح ذیل است:
داوطلبان حوزوی:
آقایان:
فقه شامل بیع مکاسب
اصول فقه شامل جلد یک کفایه الاصول: از ابتدای کتاب تا پایان المقصد الخامس
بانوان:
فقه شامل ۱۵ کتاب از شرح لمعه: قضاء، شهادت، متاجر، دین، رهن، ضمان، صلح، اجاره، وکالت، شفعه، وصایا، نکاح، حدود، قصاص و دیات
اصول فقه شامل الحلقه الثانیه شهید صدر


خبر ۱۱ دی ۹۷: زمان اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا‌ سال ۹۷ ویژه داوطلبان حوزوی 

بدینوسیله به اطلاع داوطلبان حوزوی شرکت کننده در آزمون تصدی منصب قضا‌ سال ۱۳۹۷ می‌رساند، نتایج آزمون مذکور حداکثر تا پایان هفته آینده از طریق پایگاه اطلاع ‌رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور اعلام می‌شود.
شایان ذکر است، داوطلبان پذیرفته شده در این آزمون به مرحله بعدی که مصاحبه علمی_شفاهی است، راه می‌‌یابند.


خبر ۳ دی ۹۷:  اطلاعیه زمان اعلام نتایج آزمون تشریحی منصب قضاء سال ۹۷

نتایج آزمون تشریحی (ویژه دانشگاهیان) تصدی منصب قضاء سال ۱۳۹۷ نیمه دوم بهمن ماه از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌گردد.
داوطلبان در صورت احراز و کسب نصاب قبولی در این آزمون به مرحله بعدی که مصاحبه علمی شفاهی است، راه می‌‌یابند.
مصاحبه علمی -شفاهی پذیرفته شدگان هم برابر پیش‌بینی‌ها از اسفند ماه آغاز می‌گردد.
مواد امتحانی در مرحله مصاحبه علمی عبارتند از:
حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق جزای عمومی و اختصاصی و آیین دادرسی کیفری.

داوطلبان در صورت قبولی در مرحله اخیر به مراحل آزمون شخصیت و گزینش راه می‌یابندبرای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

دانلود نمونه سوالات استخدامی سال ۹۷


اصل سوالات آزمون هی سال ۹۷
همراه با پاسخ تشریحی (وزارت نیرو، آموزش و پرورش و فراگیر ۵)

از رقیبان خود پیشی بگیرید!

با توجه به درخواستهای شما کاربران گرامی بسته ای تفکیک شده که تنها شامل سوالات آزمون های معتبر استخدامی سال ۹۷ می باشد را تهیه و همراه با پاسخنامه در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.

نکات مهم و ویژگی های خاص این بسته

این بسته حاوی اصل و عین نمونه سوالات آزمون هی برگزار شده توسط سازمان سنجش در سال ۹۷ می باشد.

۱- مجری تمامی آزمون های موجود در این بسته سازمان سنجش می باشد.

۲- این بسته حاوی اصل سوالات آزمون هی می باشد و سوالات تألیفی و گردآوری شده در تهیه آن به هیچ عنوان استفاده نشده است.

۳- پاسخ اکثر سوالات موجود در این بسته به صورت تشریحی (توضیح کامل با ذکر دلیل انتخاب پاسخ صحیح) می باشد.

۴- این بسته صرفاً توسط گروه پشتیبانی نمونه سوالات گردآوری و تهیه شده است.

۵- بسته به محض خرید توسط شما امکان دانلود خواهد داشت و قابل مطالعه در تمامی دستگاه های تلفن همراه و کامپیوتر می باشد.

آزمون های موجود در داخل این بسته

۱- سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۷ (خوشه شغلی ۵  فراگیر پنجم)

۲- سوالات عمومی آزمون استخدامی فراگیر پنجم سال ۹۷ (خوشه شغلی ۲)

۳- سوالات عمومی آزمون استخدامی فراگیر پنجم سال ۹۷ (خوشه شغلی ۳)

۴- آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال ۹۷

تعداد سوالات در داخل این بسته ویژه

۸۳ سوال مربوط به استخدامی دستگاه های اجرایی ۵ -خوشه ۵ _ مشترک با آزمون استخدام آموزش و پرورش (سال ۹۷) + پاسخنامه

۱۰۰ سوال مربوط به استخدامی دستگاه های اجرایی ۵ -خوشه ۲ (سال ۹۷) + پاسخنامه

۹۹ سوال مربوط به استخدامی دستگاه های اجرایی ۵ -خوشه ۳ (سال ۹۷) + پاسخنامه

۱۰۳ سوال مربوط به استخدامی وزارت نیرو (سال ۹۷) + پاسخنامه

مواد امتحانی موجود در داخل این بسته

هفت درس عمومی شامل: زبان و ادبیات فارسی زبان انگلیسی عمومی ریاضی و آمار مقدماتی هوش و توانمـندی های عمومی اطلاعات عمومی، دانش اجتـماعی و سیـاسی معارف اسلامی  فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL)


جهت کسب اطمینان و مطالعه بخش کوچکی از این محصول اینجا کلیک نمایید

جهت دانلود این بسته اینجا کلیک نمایید

توجه: هرگونه استفاده غیر مطالعه ای از محتوای این بسته شرعاً حرام و قانوناً قابل پیگیرد خواهد بود

تلفن  پشتیبانی: ۴۲۲۷۷۶۲۷  ۰۴۱


نمونه سوالات مرتبط:
دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی آموزش و پرورشبرای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

تحقق اشتغال ۵۰ هزار نفری آذربایجان شرقی در سال ۹۷ –


مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: پیش بینی اشتغال جدید ۵۰ هزار نفری در استان محقق شده که در این بین آذربایجان شرقی در ارائه تسهیلات اشتغال فراگیر و روستایی رتبه سوم را در کشور کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ازتبریز، میراحد حسینی در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی برای بررسی روند استفاده از ظرفیت‌های خالی کارخانجات در رونق اشتغال و تولید آذربایجان شرقی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: خوشبختانه اکثر پیش‌بینی‌های آماری ما در سال گذشته در بحث اشتغال استان محقق شده است.
وی با اشاره به عملکرد استان در اجرای بسته اشتغال فراگیر، گفت: در بخش کمیته تسهیلات روستایی بیش از ۷۵۷ طرح توسط موسسات عامل در ۱۰۸ جلسه در کمیته‌های فنی استان پایش شده است.
حسینی ادامه داد: در همین راستا در بخش تسهیلات اشتغال فراگیر، ۲۶۳ طرح در بیش از ۱۰۲ جلسه در کمیته های فنی بررسی و پایش شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی از کسب رتبه ۳ استان در دو بخش ارائه تسهیلات روستایی و فراگیر خبرداد و اعلام کرد: در بخش تسهیلات روستایی ۲ هزار و ۷۲۲ میلیارد ریال اعتبار برای استان پیش بینی شده بود که در این بین ۲ هزار و ۷۶۷ میلیارد ریال سهم تخصیصی به بانک‌های عامل استان برای ارائه تسهیلات بود.
وی افزود: در این بخش استان عملکرد قابل قبولی داشته و ۲ هزار و ۵۳۵ میلیارد ریال سهم پرداختی بانک‌ها به متقاضیان بود که در این رابطه آذربایجان شرقی عملکرد ۹۳ درصدی پرداخت تسهیلات روستایی نسبت به اعتبار ابلاغی در سال ۹۷ را دارد.
حسینی از تحقق ۲۶ درصدی تسهیلات فراگیر نسبت به اعتبار ابلاغی در استان خبرداد و گفت: ۸ هزار ۷۳۴ میلیارد ریال سهم پیش بینی شده برای استان در بخش تسهیلات فراگیر بود که به همین ترتیب ۸ هزار ۷۳۴ میلیارد ریال به بانک‌های عامل استان تخصیص یافت و از این مبلغ ۲ هزار و ۲۵۸ میلیارد ریال تسهیلات از سوی بانک‌ها پرداخت شده است.
وی از پیش بینی ۳۸۰ میلیارد ریالی تسهیلات اشتغال خانگی استان در سال ۹۷ خبرداد و گفت: در این بخش نیز ۲۸۷ میلیارد ریال اعتبار تخصیصی به بانک‌های عامل بود که ۱۶۴ میلیارد ریال سهم پرداختی بانک ها با عملکرد ۵۷ درصدی نبست به اعتبار ابلاغی بود.
حسینی از افزایش ۲۰ درصدی عملکرد استان در سامانه رصد اشتغال در سال۹۷ خبرداد و افزود: آمار استان در سال ۹۶ در سامانه رصد اشتغال ۱۳ هزار و۷۷۰ نفر بود که این آمار در سال ۹۷ با افزایش ۲۰ درصدی به ۱۶ هزار ۵۵۳ نفر در دستگاه‌های اجرایی استان رسیده است.
وی تشریح کرد: به طور کلی در سال ۹۷ در بخش مشاغل خانگی شاهد اشتغال ۵ هزار و ۵۶۷ نفر، در بخش حوزه تعاون ۵ هزار و ۳۷۱ نفر، اشتغال فراگیر۴ هزار و ۹۰ نفر، اشتغال روستایی ۴هزار و ۴۰۸ نفر، کاریابی‌ها ۲هزار و ۷۰۰ نفر، اشتغال مجدد بیمه بیکاری هزار و ۸۶ نفر، جایگزین اشتغال اتباع خارجی ۴۵ نفر، تعداد اشتغال ثبت نشده در سامانه رصد ۶هزار و ۸۲۴ نفر، اشتغال ایجاد شده سایر دستگاه‌های اجرایی در سامانه رصد ۱۶ هزار و ۵۵۳ نفر بوده که آمار کل اشتغال ایجاد شده در استان ۴۶ هزار ۶۴۵ است.
حسینی گفت: ابتدای سال ۹۷ تعداد اشتغال پیش بینی شده ۵۰ هزار نفر بود که با اضافه کردن تعداد افراد بیمه شده از سازمان تامین اجتماعی و برخی از اداره‌های دولتی مانند شهرداری‌ها در ایجاد اشتغال به صورت صدور پروانه‌های صنفی به رقم پیش بینی شده، اشتغال جدید ۵۰ هزار نفری در آذربایجان شرقی در سال ۹۷ می‌رسیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی ضمن تشریح آخرین گزارش سامانه کارا در تسهیلات روستایی، گفت: در پرداخت تسهیلات روستایی ۴ بانک کشاورزی، پست بانک، صندوق کارآفرینی امید و بانک توسعه تعاون به ترتیب هزار ۳۱۷ میلیارد ریال، ۵۷۲ میلیارد ریال، ۵۷۰ میلیارد ریال و ۳۰۸ میلیارد ریال و در مجموع ۲هزار و ۷۶۷ میلیارد ریال اعتبار ابلاغی به استان، درگیر بودند.
وی ادامه داد: از این اعتبار ابلاغی هزار و ۵۲۱ طرح به مبلغ ۶هزار و ۳۳۲ میلیارد ریال با اشتغال زایی ۱۰ هزار و ۲۵۲ نفری ارسال شده به بانک‌های عامل بود که از این آمار ۸۱۸ طرح به مبلغ ۲هزار ۷۴۲ میلیارد ریال با اشتغال زایی ۴هزار و ۶۲۲ نفر از سوی بانک‌های عامل به تصویب رسید.
حسینی افزود: طبق آمار در مرحله سوم، ۷۸۸ طرح به مبلغ ۲هزار و ۵۶۲ میلیارد ریالی با اشتغال زایی ۴هزار و۴۴۶ نفری به انعقاد قرارداد با بانک‌های های عامل رسیدند که در مرحله چهارم به ۷۷۸ طرح با اشغال زایی ۴هزار و ۴۰۸ نفری تسهیلات ۲هزار و ۵۳۵ میلیارد ریالی از سوی ۴ بانک ذکر شده در سال۹۷ پرداخت شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی ادامه داد: به طور کلی در بخش تسهیلات روستایی ۲۲۹ درصد مبلغ طرح‌ها نسبت به اعتبار ابلاغی به بانک‌های عامل ارسال شد که از این تعداد ۹۹ درصد مصوب در بانک‌ها، ۹۳ درصد انعقاد قرارداد و در نهایت ۹۲ درصد طرح‌ها نسبت به اعتبار ابلاغی توسط بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت شده است.
حسینی در بخش دیگر این گفت‌وگو با تشریح آخرین گزارش عملکرد بانک‌های عامل در ارائه تسهیلات اشتغال فراگیر در سال ۹۷ گفت: بانک‌های عامل پرداخت کننده تسهیلات اشتغال فراگیر شامل، بانک تجارت، توسعه تعاون، رفاه کارگران، سپه، صادرات، کشاورزی، ملی و ملت در استان بودند که کل اعتبار تخصیص یافته به این بانک‌ها در استان ۸هزار و ۷۳۴ میلیارد ریال بود.
وی افزود: در این بخش یک هزار و ۱۵۴ طرح به مبلغ ده هزار و ۷۷۸ میلیارد ریال با اشتغال زایی ۹هزار و۵۹۳ نفری به بانک‌های عامل ارسال شد که از این تعداد ۴۱۳ طرح به مبلغ ۲هزار و ۲۹۸ میلیارد ریال با اشتغال زایی ۵هزار و ۲۰۶ نفری در بانکهای عامل به تصویب رسید.
حسینی ادامه داد: در مرحله سوم، ۴۰۱ طرح به مبلغ ۲هزار و ۲۹۸ میلیارد ریال با اشتغال زایی ۴هزار و ۵۳۴ نفری انعقاد قرارداد شد و در نهایت در مرحله چهارم، ۳۹۲ طرح به مبلغ ۲ هزار و ۲۹۸ میلیارد ریالی با اشتغال زایی ۴هزار و ۹۰ نفری از سوی بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با بیان اینکه ۲۰ طرح از استان به عنوان طرح ملی جهت استفاده از اعتبار فراگیر در سال۹۷ به کارگروه کشوری معرفی شد، گفت: از این تعداد ۴ طرح به پرداخت تسهیلات رسیده، ۵ طرح به بانک‌های استان جهت پرداخت معرفی شد، ۳ طرح به بانک‌های کشور و یک طرح نیز به دستگاه کشور ارجاع داده شده است.
وی تکمیل کرد: در بخش طرح‌های ملی، ۱۳ طرح اشاره شده با اشتغال ۳هزار و ۴۹۹ نفری به مبلغ ۸هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

برای مشاهده صفحه اصلی استخدام وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اینجا کلیک کنید

 

 برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

پرداخت حقوق تمام کارکنان دولت در سال ۹۷


هیچ دستگاهی نیست که حقوق دریافت نکرده باشد

جهت ورود به صفحه اصلی اخبار حقوق کارمندان دولت اینجا کلیک نمایید
جهت ورود به صفحه اخبار حقوق، دستمزد و مزایا اینجا کلیک نمایید


خبر ۲۸ اسفند ۹۷: پرداخت حقوق تمام کارکنان دولت در سال ۹۷

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بیستم اسفندماه هم یارانه نقدی و هم بیشتر حقوق‌ کارکنان دولت واریز شد و در حال حاضر هیچ دستگاهی نیست که حقوق دریافت نکرده باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی که ساعاتی قبل در محل این سازمان برگزار شد، در جمع خبرنگاران در خصوص حقوق و دستمزد کارکنان دولت، گفت: سازمان برنامه به قولی که داده بود عمل کرد و در بیستم اسفندماه هم یارانه نقدی و هم بیشتر حقوق‌ها واریز شد و در حال حاضر هیچ دستگاهی نیست که حقوق دریافت نکرده باشد.

وی افزود: برای سال آینده نیز پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی که به مجلس بردیم مورد پذیرش نمایندگان قرار گرفت اگرچه فرمولی که مجلس نیز گفت همین ۲۰ درصد است. به هر حال ما مطابق با قانون عمل خواهیم کرد.

نوبخت تاکید کرد: برای سال آینده در راستای محدود کردن عوامل تورم زا، بیش از آنچه که در سال جاری اهتمام برای کنترل نرخ تورم و ارزش پول ملی داشتیم، تلاش خواهیم کرد.منبع: خبرگزاری مهربرای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

روزنامه استخدامی استان خراسان رضوی – ۲۸ اسفند ماه ۹۷


نیازمندی های استان خراسان رضوی  -۲۸ اسفند ماه ۹۷

 

جهت دانلود فایل پی دی اف آگهی ها اینجا کلیک کنید


در صورت نیاز به راهنمایی در مورد این مطلب و یا هر مشکلی در زمینه تمامی آزمون های استخدامی ( استخدام ها ، زمان ثبت نام ها ، کارت ها ورود به جلسه ، مصاحبه ها و… ) نیاز به مشاوره و یا راهنمایی دارید
از خط ثابت با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۳ ( از سراسر کشور ) تماس بگیرید.
پاسخگویی کارشناسان مشاور گروپ از ۸صبح الی ۱۲ شب


هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.

* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.

* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.

*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

روزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی ۲۸ اسفند ماه ۹۷


نیازمندی های استان خراسان جنوبی  -۲۸ اسفند ماه ۹۷برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

روزنامه استخدامی استان زنجان – ۲۸ اسفند ماه ۹۷


نیازمندی های استان خراسان رضوی  -۲۸ اسفند ماه ۹۷


در صورت نیاز به راهنمایی در مورد این مطلب و یا هر مشکلی در زمینه تمامی آزمون های استخدامی ( استخدام ها ، زمان ثبت نام ها ، کارت ها ورود به جلسه ، مصاحبه ها و… ) نیاز به مشاوره و یا راهنمایی دارید
از خط ثابت با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۳ ( از سراسر کشور ) تماس بگیرید.
پاسخگویی کارشناسان مشاور گروپ از ۸صبح الی ۱۲ شب


هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.

* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.

* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.

*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید