استخدام مهندس الکترونیک مسلط به نرم افزار altium, arm, code vision در تهران


به مهندس الکترونیک مسلط به نرم افزار altium, arm, code vision جهت همکاری در محدوده جاجرودِ تهران نیازمندیم.

علاقمندان میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل درج شده ارسال نمایند.برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید