دسته بندی آگهی ها

جدیدترین آگهی های استخدامی

در کارجوی جوان روزانه صدها آگهی استخدام درج می شود، برای دیدن آگهی های بیشتر صفحات دیگر را نیز ببینید. همچنین از دسته بندی های سایت می توانید برای دسترسی بهتر استفاده کنید. برای دسترسی به همه دسته بندی ها اینجا کلیک کنید.

 همچنین می توانید شغل یا مکان مورد نظر یا موارد دیگر را در ابزار زیر جستجو کنید.

استخدام دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

[ad_1]

خبر ۲۹ خرداد ماه ۹۹ – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت تحت پوشش، طبق مفاد ماده یک دستورالعمل اجرایی پذیرش و استخدام بهورز در نظر دارد از محل سهمیه های استخدامی شماره ۱۵۱۶۰۹ مورخ ۲۷/۳/۹۸  سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مجوز شماره ۴۵۶۲/۲۰۹/د مورخ۱۵/۶/۹۸  معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی  و همچنین مفاد بخشنامه شماره ۲۲۸۲/۱۰۱/د مورخ ۹/۹/۹۸ مدیر کل حوزه وزارتی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،  تعداد ۲۱۷ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق امتحان تخصصی، مصاحبه و گزینش برای پذیرش در رشته شغلی بهورز  به صورت قراردادی و پیمانی در محل های تعیین شده به شرح جداول ذیل استخدام نماید:

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید

پذیرش در کلیه خانه های  بهداشت جدول ذیل در صورت احراز شرایط لازم به صورت پیمانی است:

 

ردیفعنوان رشته شغلیمحل جغرافیاییجنسیتتعداد مورد نیازشرایط احراز
نام شهرستانمرکز خدمات جامع سلامتخانه بهداشتمردزن
۱بهورز زنامیدیهروستایی چاه سالمچاه سالم ۲ *۱بهورز زن : دارندگان مدرک کاردانی و یا کارشناسی در رشته های بهداشت عمومی   ،  مامایی،  پرستاری / گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا گواهینامه  پایان تحصیلات سه ساله دوره دوم متوسطه/ در مناطق عشایری  : کاردان یا کارشناس رشته های مرتبط / دیپلم متوسطه و دیپلم نظام قدیم بدون پیش دانشگاهی تا حداقل گواهینامه ی  پایان تحصیلات سه ساله ی دوره ی اول برای نظام جدید و یا مدرک سوم راهنمایی برای نظام قدیم
۲امیدیهدونهدونه *۱
۳امیدیهشهری روستایی جایزانهفت تپه *۱
۴امیدیهروستایی چاه سالممجنون *۱
۵اندیمشکآزادیکرخه (پشمینه زار) *۱
۶اندیمشکحسینیهبردگلال *۱
۷اندیمشکجااردوضمیمه جااردو *۱
۸اندیمشکمازومازو *۱
۹اندیکاشیرین بهاردره فرح *۱
۱۰اندیکاقاسم آبادشهرک شهید اسدپور *۱
۱۱اندیکازاووت چلوموری *۱
۱۲اندیکازاووت چلوگوراب گچی *۱
۱۳اندیکاشیرین بهارطویله *۱
۱۴ایذهجنگهجنگه *۱
۱۵ایذهکلدوزخکلدوزخ ۱ *۱
۱۶ایذهکلدوزخبردگپی *۱
۱۷ایذهکلدوزخگلستان *۱
۱۸ایذهکلدوزخبردگپی *۱
۱۹ایذهکلدوزخکلدوزخ ۲ *۱
۲۰ایذهگردن طاقاشوار *۱
۲۱غرب اهوازام تمیرکریشان علیا *۱
۲۲غرب اهوازام تمیرضمیمه ام تمیر۲ *۱
۲۳غرب اهوازصفحه۲سیدنبی *۱
۲۴غرب اهوازالهاییطواهر *۱
۲۵غرب اهوازصفحه۲ابو بقال *۱
۲۶غرب اهوازصفحه۲شمریه *۱
۲۷غرب اهوازالباجیحلاف ۳ *۱
۲۸غرب اهوازبامدژحریه *۱
۲۹شرق اهوازنزههعوده *۱
۳۰شرق اهوازغیزانیهغیزانیه ۲ *۱
۳۱شرق اهوازمشرحاتملی گیت( فضله ) *۱
۳۲باوی شری مرییکاویه *۱
۳۳باوی زرگان ابوفاضل بیت محارب *۱
۳۴باوی زرگان ابوفاضلموسسه مرعشی *۱
۳۵باغملکدالانتل شور *۱
۳۶باغملکدالاندالان *۱
۳۷باغملکسر آسیاب( ماوی علیا)تنگ چویل *۱
۳۸باغملکدالانسرله علیا *۱
۳۹باغملکابوالعباسبختگان *۱
۴۰باغملکهپرو( دورتو)سرحانی *۱
۴۱باغملکمیداوودمحمد کاظمی *۱
۴۲حمیدیه گمبوعه بزرگگمبوعه بزرگ ۲ *۱
۴۳حمیدیه وصیله حلافوصیله حلاف *۱
۴۴حمیدیه وصیله حلافوسیله ۱ *۱
۴۵حمیدیهدهکدهدهکده *۱
۴۶دهدزدهدزموزرم *۱
۴۷دشت آزادگانسبهانیهسبهانیه *۱
۴۸دشت آزادگانشریعتی( سید عباس )شریعتی ۲ *۱
۴۹دشت آزادگانسبهانیههوفل شرقی *۱
۵۰دشت آزادگانجلیزی حنظلهشهید رجایی *۱
۵۱دشت آزادگانمالکیه سفلیساریه ۲ *۱
۵۲رامشیر شماره یکسن *۱
۵۳رامشیر  رمیله علیامویلحه علیا *۱
۵۴رامشیر رمیله علیارمیله علیا *۱
۵۵رامشیرعبدالله عموریبیت منصور *۱
۵۶رامهرمزشماره ۳(کیمه)طغلی سادات *۱
۵۷رامهرمزباوجشهرک شهید رایگانی *۱
۵۸رامهرمز شماره ۲   (پاگچی بهمئی)پاگچی ممبینی *۱
۵۹رامهرمز شماره ۲   (پاگچی بهمئی)پاگچی ممبینی *۱
۶۰رامهرمز شماره ۲   (پاگچی بهمئی)سرکهکی *۱
۶۱کارونکوت نواصرحنیطیه ۳ *۱
۶۲کارونابو ناگهسویسه سادات *۱
۶۳کارونکوت نواصرام البنین *۱
۶۴کارونقلعه چنانامام حسین *۱
۶۵لالیدره بوریسه لر *۱
۶۶ماهشهر چمرانبنیوار سفلی *۱
۶۷ماهشهرطالقانی ۲قدس *۱
۶۸ماهشهر مکسر( مگاتیف)بسیتین *۱
۶۹ماهشهرمقطوع علیامقطوع علیا *۱
۷۰هندیجانزهره شهر( چم خلف عیسی)کریم آباد *۱
۷۱هویزهمعرضمطیلج( هورت عا گول بالا ) *۱
۷۲هویزهمرکز شماره ۲حویش نیس *۱
۷۳هویزهسمیدهالهاسی *۱
۷۴اندیکادلی محمدحسین خانوارگه سبز تازه *۱
۷۵اندیکادلی محمدحسین خانهربو *۱
۷۶اندیکادلی محمدحسین خانشهرک زرستان *۱
۷۷اندیکاشیرین بهاربنه ذوالفقار *۱
۷۸اندیکازاووت چلوسرشط *۱
۷۹اندیکاسربازار سوسنبرآفتاب حیدر قلی *۱
۸۰اندیکاطالپا ( مومن آباد )کرکران *۱
۸۱دهدزده کیاناوند *۱
۸۲ایذهجنگهدره زنگ *۱
۸۳لالیسلطان آبادپس ده *۱
۸۴لالیترازبر آفتاب سیپه *۱
۸۵لالیترازنصراله آباد *۱
۸۶بهورز مردامیدیهروستایی چاه سالمچاه سالم ۲* ۱بهورز مرد : دارندگان مدرک کاردانی و یا کارشناسی در رشته های بهداشت عمومی   ،  بهداشت محیط،  پرستاری / گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا گواهینامه  پایان تحصیلات سه ساله دوره دوم متوسطه/       در مناطق عشایری  : کاردان یا کارشناس رشته های مرتبط / دیپلم متوسطه و دیپلم نظام قدیم بدون پیش دانشگاهی تا حداقل گواهینامه ی  پایان تحصیلات سه ساله ی دوره ی اول برای نظام جدید و یا مدرک سوم راهنمایی برای نظام قدیم
۸۷امیدیهروستایی آسیابآسیاب* ۱
۸۸اندیمشکآزادیکرخه (پشمینه زار)* ۱
۸۹اندیکاقاسم آبادشهرک شهید اسدپور* ۱
۹۰ایذهجنگهممبین* ۱
۹۱ایذهجنگهچال آبزا* ۱
۹۲غرب اهوازتصفیه شکرجسانیه کوچک* ۱
۹۳غرب اهوازام تمیرضمیمه ام تمیر۲* ۱
۹۴غرب اهوازصفحه۲صفحه ۲* ۱
۹۵غرب اهوازملاشیهطاهریه ۲* ۱
۹۶شرق اهوازغیزانیهسید رمضان* ۱
۹۷شرق اهوازمشرحاتملی گیت( فضله )* ۱
۹۸شرق اهوازنزههعرب راشد* ۱
۹۹باویویسسرداحی* ۱
۱۰۰حمیدیه گمبوعه بزرگگمبوعه بزرگ ۲* ۱
۱۰۱حمیدیه دهکدهغفیله* ۱
۱۰۲حمیدیه وصیله حلافخسرج عوده* ۱
۱۰۳حمیدیه وصیله حلافعلاونه ضعیف* ۱
۱۰۴دهدزملاحبرآفتاب فاضل* ۱
۱۰۵دشت آزادگانشریعتی( سید عباس )شریعتی ۲* ۱
۱۰۶رامهرمز شماره ۲( پاگچی بهمئی)بنگستان* ۱
۱۰۷رامهرمز شماره ۲   (پاگچی بهمئی)پاگچی ممبینی* ۱
۱۰۸کارونغزاویه بزرگوعیلیه* ۱
۱۰۹کارونجنگیهعمیره* ۱
۱۱۰کارونجنگیهابودبس* ۱
۱۱۱کارونجنگیهجنگیه ۱* ۱
۱۱۲ماهشهر مدنیمدنی ۲* ۱
۱۱۳ماهشهر مکسر( مگاتیف)هشچه علیا* ۱
۱۱۴هویزهسمیدهجفیر ۱* ۱
۱۱۵اندیکاشیرین بهارکتک* ۱
۱۱۶رامهرمزرودزرد ماشینسرگچ* ۱
۱۱۷لالیسلطان آبادسوزپبده* ۱
۱۱۸لالیترازپاگورپه* ۱

 

پذیرش در کلیه خانه های  بهداشت جدول ذیل در صورت احراز شرایط لازم به صورت قرادادی است:
ردیفعنوان رشته شغلیمحل جغرافیاییجنسیتتعداد مورد نیازشرایط احراز
نام شهرستانمرکز خدمات جامع سلامتخانه بهداشتمردزن
۱بهورز زنامیدیهروستایی و شهری میانکوهنمره یک  پایین *۱بهورز زن : دارندگان مدرک کاردانی و یا کارشناسی در رشته های بهداشت عمومی   ،  مامایی،پرستاری / گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا گواهینامه  پایان تحصیلات سه ساله دوره دوم متوسطه/ در مناطق عشایری  : کاردان یا کارشناس رشته های مرتبط / دیپلم متوسطه و دیپلم نظام قدیم بدون پیش دانشگاهی تا حداقل گواهینامه ی  پایان تحصیلات سه ساله ی دوره ی اول برای نظام جدید و یا مدرک سوم راهنمایی برای نظام قدیم
۲اندیمشکدوکوهه پل بالارود *۱
۳اندیمشکحسینیهتک تکاب *۱
۴اندیمشکجااردوسرچاه *۱
۵اندیمشکدوکوهه ۱دوکوهه۲ *۱
۶اندیمشکدوکوهه ۲دوکوهه۱ *۱
۷اندیکاکوشککوشک ۱ضمیمه *۱
۸اندیکاقاسم آ بادآبید *۱
۹اندیکاقاسم آ بادقاسم آ باد *۱
۱۰ایذهترشکبرآفتاب  چاه (دوپک) *۱
۱۱ایذهترشکترشک *۱
۱۲ایذهمیانگرانخنگ اژدر *۱
۱۳ایذهگردن طاقاگردن طاقا *۱
۱۴ایذهمرکز شماره ۵ ( کلدوزخ )کلدوزخ ۱ *۱
۱۵ایذهترشکبنه تیمور *۱
۱۶ایذههلایجان سر قلعه هلایجان *۱
۱۷ایذهجنگهچال آبزا *۱
۱۸غرب اهوازالهاییقلعه سحر *۱
۱۹غرب اهوازگبیر۲گبیر۱ *۱
۲۰غرب اهوازملاشیهسطامیه *۱
۲۱باغملکچشمه روغنیپیرموسی *۱
۲۲باغملکابوالعباسلالب *۱
۲۳باغملکابوالعباس ضمیمه ابوالعباس *۱
۲۴باغملکدورتو( هپرو)چغاسرخک *۱
۲۵باغملکواجلواجل *۱
۲۶باغملکقلعه تلبارانگرد *۱
۲۷باغملکمیداودمیداود علیا *۱
۲۸حمیدیه دهکدهغفیله *۱
۲۹حمیدیهوصیله حلافوصیله حلاف *۱
۳۰حمیدیهگمبوعه بزرگدهلیز۲ *۱
۳۱حمیدیهدهکدهدهکده *۱
۳۲دهدزملاحچمن *۱
۳۳دشت آزادگانمرعیگلبهار *۱
۳۴رامشیر  رمیله علیارمیله علیا *۱
۳۵رامشیر  رمیله علیاشکریات *۱
۳۶رامهرمزسلطان آبادکهله *۱
۳۷رامهرمزباوجسه تلون *۱
۳۸رامهرمزباوجکوهگرده *۱
۳۹رامهرمزسلطان آبادبنه  چراغ *۱
۴۰رامهرمزسلطان آبادسلطان آباد *۱
۴۱رامهرمزصالح نژادزراقلی پایین *۱
۴۲رامهرمزصالح نژادمربچه *۱
۴۳رامهرمزباصدیبنه حاجی *۱
۴۴رامهرمزحاج مریححاج مریح *۱
۴۵رامهرمزباصدیمالکاید *۱
۴۶رامهرمزباصدیباصدی حاج بارون *۱
۴۷کارونغزاویه بزرگغزاویه کوچک *۱
۴۸لالیدره بوریگچ کرسا *۱
۴۹ماهشهرطالقانی دوقدس *۱
۵۰ماهشهرمقطوع علیامقطوع علیا *۱
۵۱هندیجانزهره شهردریهک *۱
۵۲هویزهرفیعگبان *۱
۵۳هویزهمعرضنهیرات *۱
۵۴بهورز مردامیدیهروستایی دونهدونه* ۱بهورز مرد : دارندگان مدرک کاردانی و یا کارشناسی در رشته های بهداشت عمومی   ،  بهداشت محیط،  پرستاری / گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا گواهینامه پایان تحصیلات سه ساله دوره دوم متوسطه/ در مناطق عشایری  : کاردان یا کارشناس رشته های مرتبط / دیپلم متوسطه و دیپلم نظام قدیم بدون پیش دانشگاهی تا حداقل گواهینامه ی  پایان تحصیلات سه ساله ی دوره ی اول برای نظام جدید و یا مدرک سوم راهنمایی برای نظام قدیم
۵۵امیدیهروستایی جایزانارمش* ۱
۵۶امیدیهشهری روستایی جایزانسیاهگل* ۱
۵۷اندیمشکدوکوهه پل بالارود* ۱
۵۸اندیمشکحسینیهپاریاب* ۱
۵۹اندیمشکحسینیهتک تکاب* ۱
۶۰اندیمشکجااردوسرچاه* ۱
۶۱اندیمشکمازوتله زنگ* ۱
۶۲اندیمشکآزادیعلی آباد* ۱
۶۳اندیکااحمداباد دینراکعلی نظر* ۱
۶۴اندیکاقاسم آ بادآبید* ۱
۶۵اندیکادلی محمد حسین خونزیر چشمه آب اناری* ۱
۶۶ایذهترشکلؤلؤ* ۱
۶۷ایذهترشکجواد سعیدی* ۱
۶۸ایذهترشکترشک* ۱
۶۹ایذهپشت پیانکلچنار* ۱
۷۰ایذهترشکده کهنه  بهرامی* ۱
۷۱ایذهچلکیسراک علیا* ۱
۷۲ایذهترشکگلال* ۱
۷۳ایذه پشت پیانتاکوتر* ۱
۷۴غرب اهوازگبیر۲ابوبقال* ۱
۷۵شرق اهوازغیزانیهعوافی* ۱
۷۶شرق اهوازکریت برومیمشرحات* ۱
۷۷باغملکابوالعباسلالب* ۱
۷۸باغملکچشمه روغنیپیرموسی* ۱
۷۹حمیدیهشبیشهطراح سید علی* ۱
۸۰حمیدیهوصیله حلافوصیله حلاف* ۱
۸۱حمیدیهگمبوعه بزرگگمبوعه۱* ۱
۸۲دهدزدهدز( ملاح )چمن* ۱
۸۳دهدزدهدزموزرم* ۱
۸۴دهدزده کیانکلیملک* ۱
۸۵دشت آزادگانمالکیه سفلیمالکیه سفلی* ۱
۸۶دشت آزادگانمالکیه سفلیساریه ۱* ۱
۸۷رامشیر عبودبیان جدیدعبدلیه* ۱
۸۸رامشیر  رمیله علیاحسینیه خضیر* ۱
۸۹رامهرمزباوجسه تلون* ۱
۹۰رامهرمزسلطان آبادبنه چراغ* ۱
۹۱رامهرمزحاج مریحفاخر بالا* ۱
۹۲رامهرمزباصدیقلعه شیخ* ۱
۹۳رامهرمزرودزرد ماشینرودزرد ماشین* ۱
۹۴رامهرمز شماره ۳( کیمه ) طغلی آل عباد* ۱
۹۵کارونغزاویه بزرگموران* ۱
۹۶لالیدره بوریشاه آباد* ۱
۹۷ماهشهرمگسر مگاتیفگمبزون* ۱
۹۸هویزهسمیدهملیحه حاج بدر* ۱
۹۹هویزهسمیدهسمیده* ۱

*شرایط عمومی:

o اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

o داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران.

o التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

o بومی بودن در محل خدمت طبق شرایطی که در این آگهی آمده است.

o داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران).

تبصره۱: معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که براساس اعلام کمیسیون پزشکی دانشگاه یا مراکز تخصصی طب کار، با وظایف بهورزی  منافات نداشته باشد.

o عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان.

o عدم سابقه محکومیت جزائی موثر.

o داشتن سلامت جسمانی، روانی، ‌اجتماعی و توانایی برای انجام کار بهورزی و قابلیت انجام فعالیتهای مرتبط با آن از جمله دهگردشی و انجام سیاری ها در روستاهای تحت پوشش با تائیدکمیسیون پزشکی.

o نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای دانشگاه.

o داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی و یا بازخرید خدمت موسسه و سایر دستگاههای دولتی باشند.

تبصره۲: نیروهای قراردادی دانشگاه در صورت احراز شرایط  مندرج در آگهی و نداشتن تعهد استخدامی به واحدهای تابعه دانشگاه یا سایر موسسات، مجاز به شرکت در آزمون مزبور می باشند.

o نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی به موجب آراء مراجع قانونی

*شرایط اختصاصی:

  1. دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی و یا کارشناسی در یکی از رشته‌ها‌ی بهداشت عمومی، مامایی و پرستاری برای داوطلبان زن و داشتن مدرک تحصیلی کاردانی و یا کارشناسی در یکی از رشته‌های بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاری برای داوطلبان مرد.

– شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع کارشناسی در آزمون بهورزی مجاز نمی‌باشد.

تبصره: در صورتی که داوطلب در بدو استخدام دارای مدرک تحصیلی ذکر شده در بند ۱ بوده و در عین حال مدرک تحصیلی هم‌تراز یا بالاتر در سایر رشته‌ها‌ی تحصیلی داشته باشد، ملزم به ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر عدم درخواست به کارگیری و یا اعمال مدرک دیگر پس از شروع به کار و در هنگام اشتغال خواهد بود.

– پذیرش دانشجویان با عنوان بهورزممنوع می باشد ودرصورت احراز قبولی ،پذیرش نهایی آنان مستلزم ارائه انصراف قطعی و گواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر عدم امکان دریافت هرگونه مدرک قبل از شروع کلاس های بهورزی می باشد . در صورت  عدم ارائه گواهی مذکور و یا تردید در صحت گواهی می بایست از دانشگاه محل تحصیل مدارک لازم دال بر تایید تعداد واحدهای گذرانده شده (تا زمان برگزاری آزمون ) و عدم امکان دریافت هرگونه مدرک تحصییلی دانشگاهی در رشته پذیرفته شده اخذ گردد. به منظور اطمینان ازاجرای این فرایند دانشگاه علاوه بر موارد پیشگفت می بایست از این افراد تعهد مورد  لزوم مبنی بر عدم برخورداری از شرایط  دریافت مدرک تحصیلی را نیز اخذ نماید .

– در صورت عدم ارائه گواهی مذکور و یا تردید در صحت گواهی می‌بایست از دانشگاه محل تحصیل مدارک لازم دال بر تایید تعداد واحد‌ها‌ی گذرانده شده (تا زمان برگزاری آزمون) و عدم امکان دریافت هرگونه مدرک تحصیلی دانشگاهی در رشته پذیرفته شده اخذ گردد.به منظور اطمینان از اجرای این فرایند دانشگاه علاوه بر موارد پیشگفت می‌بایست از این افراد تعهد مورد لزوم مبنی بر عدم برخورداری از شرایط دریافت مدرک تحصیلی را نیز اخذ نماید.

– پذیرش افراد متعهد خدمت و کلیه افرادی که شرایط به کارگیری و استخدام را به عنوان بهورز در خانه بهداشت اعلام شده ندارند؛ ممنوع می‌باشد. بدیهی است در صورتی که اجرای تعهد خدمت و متعاقبا استخدام فرد مذکور در خانه بهداشت مجاز باشد، به‌کارگیری این افراد در خانه بهداشت مورد نظر مشروط بر اخذ تعهدات مورد لزوم و امکان استخدام به شکل قراردادهای اشاره شده در بندهای پیشین مقدور خواهد بود.

**در شرایط استثنایی دانشگاه مجاز به ثبت نام وپذیرش داوطلبان دیپلم است .این شرایط عباتند از :

عدم دسترسی به فارغ التحصیلان دانشگاهی واجد شرایط در رشته های مورد نظر در مناطق مجاز به استناد گواهی کتبی کارگروه آزمون مبنی بر انجام فراخوان در کلیه مناطق مجاز و عدم امکان جذب نیروی کاردان وکارشناس مرتبط .(لازم به ذکر است اینگونه افراد باید گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی ویا گواهینامه پایان تحصیلات سه ساله دوره دوم متوسطه را داشته باشند و فاقد هر گونه مدرک دانشگاهی باشند ).

  1. پذیرش بهورز به صورت بومی  در وهله اول از روستای محل استقرار خانه بهداشت انجام می شود. داوطلبان بایستی برای هر خانه بهداشت یکی از شرایط ذیل را داشته باشند تا بومی روستا محسوب گردند.

الف : محل تولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه) با روستا و یا شهرستان مورد تقاضای بهورز یکی باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام (۲۹/۰۳/۹۹) در روستای مورد نظر محرز گردد.

ب: حداقل دو مقطع کامل تحصیلی از مقاطع تحصیلی (ابتدایی،‌ راهنمایی، ‌متوسطه) و در خصوص فارغ التحصیلان نظام جدید دو مقطع کامل از مقاطع (ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم) را در روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز طی کرده باشند و همچنین سکونت داوطلب حداقل در  دو سال اخیر تا اولین روز شروع ثبت نام(۲۹/۰۳/۹۹) در روستای مورد نظر محرز گردد.

تبصره ۱: داوطلبان زن که شرایط بندهای «الف» و «ب»  را نداشته باشند؛ ولی با فرد شاغل در همان روستای محل گزینش بهورز و واجد شرایط  بندهای مربوط به داوطلبان بومی ازدواج کرده و حداقل دو سال از تاریخ ازدواج آنان تا اولین روز ثبت نام در آزمون (۲۹/۰۳/۹۹)  گذشته باشد و سکونت شان نیز در محل مورد تقاضا پذیرش بهورز در این مدت محرز شده باشد به عنوان بومی تلقی  و پذیرش آنان بلامانع است. بدیهی است این افراد با متقاضیان  بومی بند «الف» و «ب»  در یک اولویت هستند و این افراد نسبت به بومیان قمر در اولویت پذیرش خواهند بود.

تبصره ۲:  احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بندهای «الف» و «ب»  و تبصره ۱ از طریق گواهی شورای اسلامی روستا (ممهور به مهر وامضای رییس شورا و نصف اعضای شورا بعلاوه یک نفر) با تائید خانه بهداشت مربوطه و مرکز شهرستان مربوطه صورت می پذیرد.

تبصره۳ چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل، گذراندن طرح، اشتغال  و یا انجام دوره خدمت ضروری سربازی در خارج از محل روستا سکونت داشته اند، مشروط به آن که شورای اسلامی روستا سکونت آنان را گواهی کند و خانه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان، بومی بودن فرد و اقامت وی را قبل از وضعیت های فوق الاشاره حسب مورد در روستای اصلی یا روستای قمر منطقه مورد تقاضا تایید نماید، پذیرش آنها بلامانع است. لذا برای گروه های مذکور اقامت در دو سال اخیر در روستای مورد نظر مشروط بر اینکه خانواده وی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته باشند، ضرورت ندارد. در این شرایط ارائه گواهی دال بر اقامت در روستا قبل از شرایط فوق ضروری است.

 تبصره۴ :  در صورت عدم وجود تعداد کافی از افراد واجد شرایط به تعداد حداقل ۲ نفر به ازای هر مورد پذیرش، می بایست از افراد واجد شرایط ساکن در روستاهای همجوار همان خانه بهداشت به ترتیب ذیل ثبت نام بعمل آورد:

۱) روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستان.

۲) در صورت عدم وجود تعداد کافی متقاضی واجد شرایط در روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت می توان از روستاهای همجوار تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی مربوطه تا شعاع ۳۰ کیلومتر، پس از تایید مرکز بهداشت شهرستان اقدام به ثبت نام از افراد واجد شرایط نمود.

*داوطلب بومی در روستای قمر و سایر روستاها تا شعاع ۳۰ کیلومتری، مطابق با بندهای «الف» و «ب» همین بند تعریف می شود.

*** در شرایطی که تعداد واجدین شرایط دارای مدرک دانشگاهی برای شرکت در آزمون تنها یک نفر باشد دانشگاه می تواند مشروط بر گواهی کتبی کارگروه آزمون مبنی بر آنکه فراخوان در تمامی نقاط مورد نظر انجام شده و تنها فرد واجد شرایط یک نفر است پس از توافق معاون بهداشت دانشگاه آزمون کتبی را در مورد فرد واجد شرایط انجام داده و در صورت کسب نمره حد نصاب وی را برای مصاحبه معرفی نماید .

تبصره۵ :  در مناطق عشایری، پذیرش بهورز با رعایت سایر مواد این آگهی، از بین داوطلبان هر ایل و با تأیید بزرگان و ریش سفیدان ایل با تأیید اداره کل عشایری شهرستان مربوطه و تایید مرکز بهداشت شهرستان انجام می‌گیرد.

در زمینه گزینش بهورزان برای مناطق عشایری ضرورت دارد ترتیبی به عمل آید تا اطمینان حاصل شود بهورز گزینش شده به طور مستمر و همگام با عشایر در حرکت‌های فصلی اقدام به ارائه خدمات خواهد نمود.

  1. سن :حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ۳۰ سال (۲۹ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) متولدین بعد از (۲۹/۰۳/۱۳۶۹) و حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی ۲۸ سال (۲۷ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) متولدین بعد از (۲۹/۰۳/۱۳۷۱) می‌باشد. در شرایط خاصی که افراد دیپلم یا زیر آن گزینش شوندحداقل سن برای دارندگان مدرک دیپلم ۱۶سال و  حداکثر۲۶ سال(۲۵ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز ) خواهد بود.

– تاریخ اولین روز شروع ثبت نام (۲۹/۰۳/۹۹) مبنای محاسبه سن قرار می‌گیرد.

تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه‌ها‌ی معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

الف) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده‌اند به میزان انجام خدمت فوق.

ب) مدت خدمت وظیفه انجام شده آقایان براساس مندرجات کارت پایان خدمت.

ج) سقف سنی ایثارگران برابر قوانین مربوطه به شرح ذیل تعیین می گردد:

 جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانباز ۲۵ درصد و بالاتر، فرزندان آزادگان بالای یکسال اسارت از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

– افراد خانواده معظم شهدا شامل (پدر، مادر، خواهر و برادر) به میزان ۵ سال

–  داوطلبانی که در جبهه ها به صورت داوطلبانه خدمت نموده اند، به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی.

سایر مشمولین سهمیه های ایثارگران در صورت ثبت نام در آزمون مکلف به رعایت حداکثر سن های اعلام شده در بندهای فوق می باشند و در غیر اینصورت از ادامه فرآیند جذب حذف خواهند شد.

تذکر مهم: در هر صورت با اعمال هر یک از  بندهای فوق، سن داوطلب دارای مدرک دیپلم یا زیر آن نباید از۲۸ سال(۲۷ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) و سن داوطلب دارای مدرک فوق دیپلم نباید از ۳۰ سال (۲۹ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) و سن داوطلب دارای مدرک کارشناسی نباید از ۳۲ سال(۳۱ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) تجاوز نماید.

*مفاد آزمون : به منظور سنجش توانمندی‌ها‌ی داوطلبان، آزمون‌ها‌ی کتبی و مصاحبه به شرح ذیل به عمل خواهد آمد.

الف- برای سنجش داوطلبان دارای مدرک کاردانی و کارشناسی:

الف- ۱- آزمون کتبی از دروس تخصصی مرتبط بهورزی: سوالات به صورت چها‌ر گزینه‌ای (با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط) طراحی می‌شود. آزمون کتبی ۶۰% از کل نمره آزمون را به خود اختصاص خواهد داد.

الف- ۲- مصاحبه: از بین داوطلبان پذیرفته شده در مرحله اول حداقل به میزان ۳ برابر ظرفیت پذیرش به شرط کسب حداقل شصت درصد حدنصاب نمره آزمون، مصاحبه به عمل خواهد آمد که معادل ۴۰% از کل نمره آزمون را به خود اختصاص می‌دهد.

تبصره ۱: آزمون برای متقاضیان کاردان و کارشناس به صورت واحد برگزار خواهد شد. در مراحل آزمون کتبی هیچ‌یک از افراد با مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی بر یکدیگر برتری ندارند.

ب- برای سنجش داوطلبان دارای مدرک دیپلم :

ب-۱- آزمون کتبی جهت سنجش توانمندی های عمومی داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دیپلم : سوالات به صورت چهار گزینه ای (با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط) ازدروس دوره دوم متوسطه شامل دروس زبان ادبیات فارسی ، زبان انگلیسی و تعلیمات دینی و یا معارف اسلامی یا دین و زندگی و برای افراد با مدرک تحصیلی پایین تر از دروس زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و تعلیمات دینی و یا معارف اسلامی و یا دین و زندگی دروه اول متوسطه نظام جدید خواهد بود.  آزمون کتبی ۶۰% از کل نمره آزمون را به خود اختصاس خواهد داد.

تبصره: اقلیت های دینی به  سوالات دین و زندگی پاسخ نداده و امتیاز آن به سایر دروس عمومی به صورت مساوی اختصاص داده خواهد شد .

ب-۲- مصاحبه: از بین داوطلبان پذیرفته شده در مرحله اول حداقل به میزان ۳ برابر ظرفیت پذیرش به شرط کسب حداقل شصت درصد حدنصاب نمره آزمون، مصاحبه به عمل خواهد آمد که معادل ۴۰% از کل نمره آزمون را به خود اختصاص می‌دهد.

-تعریف حدنصاب: حدنصاب آزمون کتبی برای کلیه مقاطع حداقل ۶۰درصد نمره مکتسبه خواهد بود.

تبصره : در صورت عدم تامین نیرو‌ها‌ی مورد نیاز تا سقف ذکر شده در بند الف ۲ و بند ب۲،  کارگروه آزمون مجاز است با رعایت اصل ضرورت گزینش افراد با صلاحیت، نمره حدنصاب تعیین شده را تا تکمیل نفرات مورد نیاز جهت تشکیل جلسه مصاحبه کاهش دهد. پایین آوردن نمره حد نصاب برای مناطقی که تنها یک داوطلب دارد مجاز نمی باشد.

– از میان داوطلبان به تعداد سه برابر ظرفیت پذیرش، به ترتیب نمره علمی و با در نظر گرفتن اولویتهای مقرر قانونی جهت انجام مصاحبه ضمن اطلاع رسانی از طریق سایت دانشگاه دعوت به عمل می آید. پس از انجام مصاحبه، از میان  بالاترین امتیازات هر خانه بهداشت  به میزان دو برابر ظرفیت(اصلی و ذخیره) براساس مجموع نمرات کتبی و مصاحبه به هسته گزینش دانشگاه معرفی می گردند.

– لیست نهایی پذیرفته شدگان پس از تایید صلاحیت عمومی توسط هسته گزینش دانشگاه اعلام می گردد.

*نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز:

ثبت نام در بازه زمانی اعلام شده و  در دو مرحله به شرح ذیل انجام می گیرد.

– مرحله اول: تحویل مدارک و ثبت نام مقدماتی

داوطلبان بایستی در مرحله اول مدارک ذیل را از روز  پنجشنبه مورخ(۲۹/۰۳/۹۹)  لغایت پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ(۱۹/۴/۹۹) سالجاری به آموزشگاه بهورزی شهرستان محل سکونت و یا ستاد مراکز بهداشت شهرستان(واحد توسعه شبکه)  حضوراً  تحویل و  رسید دریافت نمایند. واحدهای ذکر شده  موظف است کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها مطابقت داده  و در صورت دارابودن شرایط لازم نسبت به ثبت نام داوطلبان از طریق سایت اینترنتی دانشگاه  اقدام نمایند:

–  اصل به همراه تصویرآخرین مدرک تحصیلی

– اصل به همراه تصویر کارت ملی

–  اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه

–  اصل به همراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)

– یک قطعه عکس ۴×۳

– اصل به همراه تصویر وضعیت طرح مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های اجباری(پرستاری) و سایر رشته ها در صورت استفاده از معافیت سنی.

– اصل به همراه تصویر مدارک دال بر بومی بودن (مقاطع تحصیلی اشاره شده در شرایط اختصاصی و فرم تائید سکونت)

– اصل به همراه تصویر مدارک دال بر ایثارگری و یامعلولیت  حسب مورد از مراجع ذیربط.

– اصل به همراه تصویر سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت.

*ملاک تعیین تاریخ فارغ التحصیلی، پایان خدمت نظام وظیفه و طرح نیروی انسانی آخرین روز ثبت نام (۱۹/۰۴/۹۹) می باشد.

تبصره :  مدرک تحصیلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد و تطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی براصالت مدارک نخواهد بود.

– مرحله دوم: ثبت نام الکترونیکی

آموزشگاه بهورزی شهرستان محل سکونت و در شهرستانهای فاقد مراکز آموزش بهورزی ، ستاد مراکز بهداشت شهرستان(واحد توسعه شبکه/ واحد آموزش بهورزی) پس از تحویل و تائید مدارک داوطلبان، ملزم هستند حداکثر تا تاریخ ۰۹/۰۵/۹۹   نسبت به ثبت نام الکترونیکی داوطلبان واجد شرایط  اقدام نموده و کلیه مدارک تحویلی را به معاونت بهداشتی دانشگاه جهت تایید نهایی ارسال نمایند.

معاونت بهداشت استان حداکثر تا تاریخ ۲۴/۵/۹۹ نسبت به بررسی و تائید نهایی مدارک داوطلبان اقدام خواهد نمود.

داوطلبانی که مدارک ایشان تائید نهایی گردیده است موظفند از تاریخ۲۵/۰۵/۹۹ لغایت ۰۵/۰۶/۹۹  با مراجعه به آموزشگاه بهورزی شهرستان محل سکونت و در شهرستانهای فاقد مراکز آموزش بهورزی ، ستاد مراکز بهداشت شهرستان(واحد توسعه شبکه/ واحد آموزش بهورزی)   نسبت به واریز اینترنتی مبلغ ۰۰۰/۴۵۰ (چهارصد و پنجاه هزار) ریال  از طریق سامانه الکترونیکی http://jazb.ajums.ac.ir  توسط کارشناسان  مربوطه اقدام نمایند.  (جانبازان و فرزندان معظم شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف و سایر ایثارگران ۵۰ درصد مبلغ مذکور را می پردازند) و پرینت کارت ورود به جلسه را دریافت نمایند.

به ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.

 

*زمان و محل توزیع کارت:

کارت ورود به جلسه امتحان از تاریخ   ۲۵/۰۵/۹۹  لغایت پایان وقت اداری ۰۵/۰۶/ ۹۹  از طریق سامانه الکترونیکی http://jazb.ajums.ac.ir   با مراجعه به آموزشگاه بهورزی شهرستان محل سکونت و در شهرستانهای فاقد مراکز آموزش بهورزی ، ستاد مراکز بهداشت شهرستان(واحد توسعه شبکه/ واحد آموزش بهورزی) و پس از پرداخت هزینه ثبت نام  ، قابل پرینت و دریافت خواهد بود.

زمان برگزاری آزمون روز جمعه ۰۷/۰۶/۹۹  می باشد و محل برگزاری امتحان در هنگام توزیع کارت به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

– هرگونه اطلاع رسانی در خصوص تغییر زمان توزیع کارت و یا زمان برگزاری آزمون از طریق وب سایت دانشگاه به نشانی http://jazb.ajums.ac.ir    و پرتال دانشگاه اطلاع رسانی خواهد گردید و داوطلبان موظف به پیگیری اخبار و اطلاعیه های مندرج در سایت می باشند.

*امتیازات و سهمیه های قانونی:

الف)ایثارگران در صورت دارا بودن شرایط مندرج درآگهی (مدرک تحصیلی و بومی بودن) و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شرح ذیل از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود:

۱- ایثارگران سهمیه بیست و پنج (۲۵) درصد  شامل :

جانبازان
آزادگان
همسر و فرزندان شهدا
همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر
همسر و فرزندان آزادگان بالای یکسال اسارت
پدر، مادر، خواهر و برادر شهید

که از کل مجوز تخصیص یافته، ۲۵ درصد آن با در نظر گرفتن اولویت های قانونی،  پس از شرکت در آزمون و تایید در مصاحبه تخصصی و معرفی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، برابر جدول فوق به این گروه اختصاص می یابد.

۲-   ایثارگران سهمیه پنج(۵) درصد شامل :

رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه
همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه
فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج (۲۵) درصد
فرزندان آزادگان زیر یکسال  اسارت

که  ۵ درصد سهمیه استخدامی باقیمانده  با در نظر گرفتن اولویت های قانونی،  پس از شرکت در آزمون و تایید در مصاحبه تخصصی و معرفی از سوی مراجع ذیربط، برابر جدول فوق به این گروه اختصاص می یابد.

– انتخاب سهمیه ایثارگران به ترتیب نمره فضلی از بین کلیه ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند، انجام خواهد شد.

– پذیرش مازاد بر سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.

– جانبازان و خانواده محترم شهدا درصورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امورایثارگران با ارائه تصویر آن نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.

 

۳-  سهمیه ۳ درصد معلولین:

معلولین عادی به شرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهی و کسب حد نصاب نمره به ترتیب نمره فضلی ازسه(۳ ) درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود. مراتب تائیدیه توانایی انجام امور بهورزی این عزیزان از شورای پزشکی یا مراکز تخصصی طب کار استعلام خواهد گردید.

۴- سهمیه آزاد:

تمامی باقیمانده سهمیه استخدامی به  داوطلبان بومی درصورت برخورداری از شرایط مندرج درشرایط اختصاصی آگهی به ترتیب نمره فضلی اختصاص می یابد.

-داوطلبان سهمیه آزاد می بایست در زمان ثبت نام به این مساله دقت داشته باشند که ممکن است در شغل محل انتخابی، افرادی از سهمیه های قانونی اعلام شده فوق(ایثارگران و معلولین) در صورت احراز شرایط لازم پذیرفته و از سهمیه آزاد فردی جذب نگردد.

*تذکرات:

۱- به مدارک ارسالی دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر و پائین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل ترتیب اثرداده نخواهد شد.

۲- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام ، امتحان و جذب محرزشود داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج درآگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد حتی درصورت انعقاد قرارداد ، قرارداد مزبور لغو و بلااثرمی گردد.همچنین در صورت شرکت در کلاس های آموزشی ضمن اخراج، داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزینه های مربوطه می باشد.

۳- اخذ تائیدیه مدارک تحصیلی متقاضیان استخدام درصورت پذیرفته شدن درامتحان (حداکثر ۲ ماه پس از اعلام نتیجه) ازسوی دانشگاه الزامی است.

۴- سپردن تعهد رسمی به دانشگاه قبل از شروع به تحصیل مبنی بر این که پس از اتمام  دوره آموزش بهورزی در خانه بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت ۱۵ سال در روستا مورد نظر انجام وظیفه نماید الزامیست واین تعهد برای کلیه بهورزان(اعم از سهمیه ایثارگری وغیر سهمیه ایثارگری)  تا پایان  مدت قابل خرید و انتقال نمی باشد.

۵- پذیرفته شدگان که پس از شروع دوره آموزش بهورزی از ادامه دوره انصراف نمایند ضمن پرداخت هزینه های مربوطه مجاز به به ثبت نام در آگهی های بعدی پذیرش بهورز دانشگاه نمی باشند.

۶- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان امتحان پس از طی مراحل مصاحبه و گزینش صورت خواهد گرفت.

۷- هرگونه اطلاع رسانی درخصوص آزمون از طریق سایت اینترنتی خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را صرفاً از این طریق دریافت خواهند کرد.

۸-  داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل جغرافیایی خواهند بود.

۹-  در خصوص نحوه شرکت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان واجد  شرایط، آندسته از داوطلبان فارغ التحصیل رشته های اجباری(پرستاری) در صورتی می توانند در این آزمون(قرارداد کار معین) ثبت نام نمایند که مدت زمان قانونی خدمت آنان(۲سال)تا قبل از اتمام مهلت ثبت نام (۱۹/۰۴/۹۹) پایان یافته باشد.

در خصوص مشمولین طرح اختیاری و یا افرادی که طرح خود را تمدید نموده اند نیز داوطلبان می بایست در صورت پذیرش نهایی، قبل از  از شروع دوره کارآموزی بهورزی از ادامه طرح  انصراف داده  و گواهی مربوطه را ارئه نمایند.

۱۰- مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته‌های اجباری که در حین انجام خدمت قانونی (قبل از دوسال) در دانشگاه  علوم پزشکی اهواز می‌باشند، در صورت دارا بودن شرایط بومی مطابق با این آگهی، صرفاً می‌توانند در جدول مربوط به آزمون استخدام پیمانی بهورزی شرکت نمایند.

۱۱- متقاضیان مربوطه حداکثر به مدت ۱۵ روز پس از اعلام نتیجه مهلت دارند تا نسبت به ارائه اعتراضات اقدام نمایند و کمیته پذیرش بهورز تحت نظر کمیته آزمون دانشگاه موظف است طی دو هفته کاری بررسی واعلام نتیجه نماید.

۱۲- به مدارکی که پس از اتمام مهلت ثبت نام ارسال شود ترتیب اثر داده نمی شود.لیکن در صورت ارسال مدارک ناقص، تصمیم گیری در خصوص پذیرش و یا رد آن به عهده کمیته آزمون خواهد بود.

۱۳- استفاده از سهمیه استخدامی ایثارگران مشروط به برخورداری داوطلبان از شرایط موضوع مفاد (شرایط احراز مدرک تحصیلی) و (بومی بودن) با رعایت سایر مفاد این دستورالعمل و طبق قوانین ایثارگران می باشد.

۱۴-در صورت عدم مراجعه پذیرقته شدگان در مهلت مقرر و یا انصراف آنان قبل از شروع دوره آموزشی از پذیرفته شدگان ذخیره جهت شرکت در دوره دعوت به عمل خواهد آمد مشروط بر این که فرد ذخیره قبل از شروع دوره توسط هسته گزینش دانشگاه معرفی گردد.

۱۵-. قبل از شروع دوره آموزشی، سپردن تعهد محضری به دانشگاه از سوی بهورزان جذب شده مبنی بر اینکه پس از اتمام دوره آموزش بهورزی در خانه بهداشت مورد تعهد، شیفت‌ها‌ی مورد نظر دانشگاه را همراه با بیتوته در روستا انجام دهند، الزامیست. (دوره تعهد برای کلیه افراد جذب شده حداقل ۱۵ سال است).

۱۶- پذیرفته شدگان در مقطع کاردانی و کارشناسی با طی دوره آموزش تطبیقی مهارتهای بهورزی و دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم به مدت ۲ سال دوره آموزش بهورزی را طی خواهند نمود .

۱۷- سپردن تعهد برای کلیه بهورزان (اعم از ایثارگران و…) الزامی بوده و تعهدنامه تا پایان تعهد قابل خرید و انتقال نمی‌باشد.

تبصره: پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزی، از ادامه دوره انصراف نمایند و یا به هر دلیلی اخراج شوند، ضمن پرداخت هزینه‌ها‌ی مربوطه، مجاز به ثبت نام در آگهی‌ها‌ی بعدی پذیرش بهورز دانشگاه نمی‌باشند.

۱۸- بهورزان در طول دوره تعهد مجاز به درخواست جابجایی، تغییر ردیف پستی و عنوان شغلی نمی‌باشند. همچنین دانشگاه نیز مجاز به تغییر عنوان، جابجایی یا به‌کارگیری بهورز در خارج از حیطه وظایف بهورزی نیست. نقل و انتقال بهورزان به هر دلیل پس از انجام تعهدات، تأمین فرد جایگزین و موافقت معاونت بهداشت دانشگاه مقدور است.

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید

[ad_2]

برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *